Sisältömarkkinoinnin trendejä: Tunteet pintaan ja tavoitteet datalle

Mikä mahtaa olla in sisältömarkkinoinnin saralla? Tunteisiin vaikuttaminen, tarinallisuus, datan entistä aggressiivisempi hyödyntäminen sekä myynnin ja markkinoinnin tiivis yhteistyö oman median sisältöjen suunnittelussa puhuttavat. 

Mikä mahtaa olla nyt in? Digituottajamme Anna kokosi sisältömarkkinoinnin trendejä maailmalta kaksiosaiseen blogiinsa. Lue muun muassa, miten tarinoiden luomat tunnevaikutukset ovat niitä, jotka luovat vahvoja eroja eri brändien välillä.

 

Tunteisiin vaikuttaminen jättää muistijäljen b2b-kohderyhmille

Faktat luovat vakuuttavuutta, mutta tunteet jättävät syvän muistijäljen, joka sitouttaa. LinkedIn lisäsi hiljattain videomainokset markkinoinnin työkaluihinsa ja korostaa nyt videoiden vaikuttavuutta b2b-kohderyhmille. LinkedInin datan mukaan ostohalukkuus nousee b2b-kohderyhmässä noin 50 prosenttia tunnearvoja korostamalla verrattuna faktapohjaisiin perusteisiin vetoamista. Tässä onkin hyvä mahdollisuus erottautumiseen, sillä keskimäärin 86 prosenttia b2b-ostajista ei löydä merkittäviä eroja tuotteiden ja palvelun tarjoajien suhteen. Panosta siis mieleenpainuvaan tarinallisuuteen henkilöhaastatteluissa, caseissa ja reportaaseissa, olivat ne painettuina lehdessä, verkkojuttuina tai videoina.

Lyhyet alle 10 sekunnin videot koukuttavat etenkin nuorempia kohderyhmiä, mutta pitkät videot eivät ole nekään kadonneet, katsotaanhan videoita verkossa koko ajan enemmän. Parhaissa pitkissä, yli 90 sekunnin pitkissä videoissa tunnevaikutukset ovat ytimessä, ja ne ovat kuin minielokuvia. Marriott'in "Two Bellmen" -sarja on esimerkki maailmalla hehkutetusta brändivideokonseptista, jossa tarina on etusijalla ja itse tuote tulee esiin hienovaraisesti tarinaan nivottuna. Toinen vahvasti tarinallisuudella ja tunnekokemuksilla profiloituva brändi on amerikkalainen outdoor-tuotteita valmistava Yeti, jonka pitkät, dokumentaarisesti kuvatut videot pompahtavat takuuvarmasti esiin massasta.

Datalla parempiin päätöksiin ja kasvuun

Menestyneimmät brändit maailmalla hyödyntävät dataa entistä aggressiivisemmin, onhan se väline, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä, analysoimaan asiakaspolkua ja kasvun mahdollisuuksia. Econsultancyn ja Googlen tekemän kansainvälisen tutkimuksen mukaan johtavilla brändeillä on 35 prosenttia todennäköisemmin dokumentoitu data- ja analytiikkastrategia verrattuna ns. mainstream-yrityksiin. Johtavat yritykset ovat myös 40 prosenttia todennäköisemmin määritelleet bisnestavoitteet data-analytiikan hyödyntämiselle.

45 prosenttia ko. tutkimukseen vastanneista oli sitä mieltä, että epämääräiset KPI (Key Performance Indicators) -mittarit aiheuttavat merkittävää tai jopa kriittistä haittaa heidän organisaatioilleen. 70 prosentilla johtavista yrityksistä KPI-mittareissa oli määritelty myös oma ja ansaittu media.

Miten oman median tekeminen kannattaa aloittaa

Myynti ja markkinointi yhdessä oman median sisältöjen suunnitteluun

Ketterät toimijat nivovat myynnin ja markkinoinnin tiiviiseen yhteistyöhön oman median sisältöjen suunnittelussa. Content Marketing Instituten ja LinkedInin tuore, globaalilla tasolla tehty tutkimus luo aika surullista kuvaa tilanteesta. Sen mukaan 80 prosenttia markkinoinnin tuottamasta sisällöstä jää hyödyntämättä myynniltä. Kuitenkin noin 60 prosenttia myynnin ja markkinoinnin ammattilaisista uskoo, että tämä mahdollisesti heikentää heidän yrityksensä tulosta. Usein syy sisältöjen käyttämättä jättämiseen on yksinkertaisuudessaan se, että myynti ei koe niiden tarjoavan oikeanlaista tietoa asiakkaiden senhetkisiin tarpeisiin. Aikamoista ajan ja rahojen tuhlausta!

Tutkimus osoitti myös, että yrityksissä, joissa yhteistyö on tiivistä, myös sisältömarkkinointi on selvästi strategisemmin ohjatumpaa ja kohdennetumpaa. Itse asiassa strategisen oman median suunnittelu voi olla tärkeimpiä triggreitä markkinoinnin ja myynnin tiiviiseen yhteistyöhön läpi organisaation.

Lue myös trendikatsauksen toinen osa "Sisältömarkkinoinnin trendejä: Auta arjessa, tarjoa hyötytietoa"!