TM Ratkaisu kertoo oikeaa tietoa ilmastonmuutoksesta

Globaalien clean tech -markkinoiden odotetaan kasvavan vuoteen 2050 mennessä lähes 6 000 miljardiin dollariin vuodessa. Suomalaisilla yrityksillä on paljon potentiaalia tällä markkinalla, ja heitä varten on TM Ratkaisu.

Suomalaisilla yrityksillä on paljon voitettavaa kestävän kehityksen sektorilla. Esimerkiksi energiatehokkuus, puupohjainen bioenergia, yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto, kaukolämpö ja biopolttoaineet, ovat ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Näiden tuotannossa suomalaisilla yrityksillä on suuri kansainvälinen potentiaali tulevaisuudessa.

Selvää on, että ilmastonmuutoksen hillintä on talouskasvun lähde niille yrityksille, jotka ovat edelläkävijöiden joukossa luomassa ratkaisuja globaaliin haasteeseen. Tämä luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia, toteaa esimerkiksi Sitra.

Ilmastonmuutos vaikuttaa kuluttajien toimintaan

Vuoden 2018 syksyllä julkaistiin IPCC:n ilmastoraportti, jonka tärkein viesti, oli, että ilmastonmuutoksen vaikutukset tuplaantuvat, jos maapallon lämpötila nousee kaksi astetta puolentoista asteen sijaan. Onneksi raportissa myös todettiin, että peli ei ole menetetty, mutta nopeita toimia vaaditaan.

Ilmastoraportin julkaisemisen jälkeen on käyty valtavasti julkista keskustelua ilmastonmuutoksen syistä, seurauksista ja torjumiseen tarvittavista toimenpiteistä.

Oikealle tiedolle on tarvetta: Kantarin tuoreen Ilmastobarometrin mukaan yli puolet suomalaisista on muuttanut omaa toimintaansa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.  Yli puolet kertoo vähentäneensä sähkön kulutustaan, lähes 43 prosenttia oman auton käyttäjistä on vähentänyt autoilua ja lisännyt kestävää liikkumista, ja 40 prosenttia ilmoittaa vähentäneensä lentämistä ilmastosyistä.

Otavamedia osana ratkaisua

Otavamedia haluaa olla osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Tekniikan Maailman TM Ratkaisu -sisältökokonaisuus kertoo juuri näistä ilmastonmuutosta torjuvista käytännön ratkaisuista suomalaisille kuluttajille.

Vuoden 2019 aikana jokaisessa Tekniikan Maailman numerossa on vähintään 4–8 sivun perusteellinen artikkeli käytännön ratkaisuista, joilla ilmastonmuutosta torjutaan. TM:n verkkopalvelussa oma alasivusto, jonne artikkelit tallentuvat vuoden aikana.

Otavamedia tarjoaa TM Ratkaisu -sisältöjen yhteyteen ja ympärille tehokkaita mainosratkaisuja yrityksille, joiden toimintakulttuuriin kestävä kehitys keskeisesti kuuluu. Ne ovat natiiviartikkeleita asiantuntevien ammattilaisten tekeminä, avaimet käteen -periaatteella. TM Ratkaisu -kumppanuuden avulla saa näkyvyyttä myös rekrytointiin.

Voisiko sinunkin yrityksesi olla osa ratkaisua?