Tarkista, läpäiseekö dashboardisi tämän testin

Oletko ottamassa käyttöön datan visualisointityökalua tai haluatko parantaa olemassa olevan raportointinäkymän käytettävyyttä? Web-analyytikkomme Mari Matikainen keräsi viisi vinkkiä, miten rakennetaan hyvä dashboard.

Dataa on tarjolla enemmän kuin koskaan, mutta sellaisenaan sillä ei tee vielä yhtään mitään. Dataa on kerättävä, raportoitava ja analysoitava, jotta sen pohjalta voidaan tehdä parhaita mahdollisia johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia. Datan kerääminen ja raportointi on kuitenkin usein paitsi työlästä ja hidasta, myös turhaa, sillä tämä vaihe olisi monissa tapauksissa automatisoitavissa dashboardien avulla.

Dashboardiksi kutsutaan datan visualisointityökalua, jonka avulla esitetään yritykselle tai osastolle tärkeät mittarit yhdessä näkymässä. Dashboardit päivittyvät automaattisesti, joten ne antavat nopealla silmäyksellä kuvan tämänhetkisestä tilanteesta. Dashboardeihin on myös mahdollista yhdistää useita eri tietolähteitä, kuten kävijädataa verkkosivustolta, sosiaalisesta mediasta ja hakukonemainonnasta. Esimerkiksi markkinointiosasto voi seurata dashboardin avulla kampanjansa suoriutumista ja sitä, mikä vaikutus tehdyillä toimenpiteillä on ollut myyntiin tai johonkin muuhun tavoitteeseen.

Dashboard-työkaluja on tarjolla kymmenittäin erilaisia, ja omiin tarkoituksiinsa sopivan löytää vain tutustumalla eri vaihtoehtoihin. Otavamedialla olemme valinneet käyttöömme Googlen Data Studion, jonka koemme soveltuvan erityisesti markkinoinnin ja myynnin tarpeisiin.

Dashboardeja voi rakentaa esimerkiksi Google Data Studiossa, jolloin ne näyttävät kutakuinkin tältä. Visuaalisesta ilmeestä on mahdollista tehdä oman brändin näköinen, ja mukaan voi lisätä esimerkiksi logoja.

Miten hyvä dashboard sitten rakennetaan?

Ensinnäkin dashboardin rakentajan on tiedettävä täsmällisesti, mitä halutaan mitata ja mitä tietoja sen käyttäjät tarvitsevat. Myös raportointinäkymän visuaaliseen ilmeeseen kannattaa panostaa: dashboardin on oltava helposti silmäiltävissä ja ymmärrettävä. Jos olet rakentamassa dashboardia tai haluat parantaa olemassa olevan dashboardin käytettävyyttä, kiinnitä huomiota, että seuraavat asiat ovat kunnossa.

1. KAIKKI OLEELLINEN ON ESITETTY YHDESSÄ NÄKYMÄSSÄ

Hyvässä dashboardissa on olennaista, että kaikki tärkeä informaatio näkyy heti tietokoneen näytöllä. Näin käyttäjät näkevät heti, mistä on kyse, eivätkä joudu rullaamaan hiirellä alaspäin ymmärtääkseen kokonaiskuvan. Se, kuinka paljon tietoa mahtuu yhdelle näytölle, riippuu erityisesti siitä, millä näytöllä dashboardia käytetään ja esitetään. Jos kyseessä on iso monitori, televisio tai valkokangas, dashboardiin voi laittaa paljon enemmän sisältöä. Mikäli taas käyttäjä tarkastelee dashboardia tabletilta, on vähemmän enemmän, jotta sitä on helppo lukea.

2. dASHBOARD HUOMIOI KÄYTTÄJIEN TARPEET

Mikä on yleisöllesi olennaista? Mitä he haluavat mitata ja seurata? Laita dashboardiin pelkästään asioita, joita käyttäjäryhmät ovat oikeasti kiinnostuneita seuraamaan. Kaikkeen muuhun on mahdollista pureutua syvemmin joko suoraan dashboardista tai tarkentavien lisänäkymien avulla, mikäli valittu työkalu ei taivu edellä mainittuun. Keskustele, kysele, haasta tai järjestä aiheen ympärille workshop. Tärkeintä on, että pystytte yhdessä määrittelemään, mitkä ovat kullekin käyttäjäryhmälle tärkeimpiä mittareita.

Kullekin käyttäjäryhmälle tärkeimmät mittarit kannattaa määritellä yhdessä käyttäjien kanssa.

3. DATA ESITETÄÄN VISUALISOIDUSSA MUODOSSA

Aivojen on helpompi käsitellä visuaalisessa muodossa olevaa tietoa kuin suurta määrää numeroita ja sanoja. Dashboardissa tieto voidaan muuttaa esimerkiksi graafeiksi ja taulukoita voidaan värikoodata lämpökarttojen avulla, jotta erot näkyvät selkeämmin. Näin käyttäjät näkevät nopealla vilkaisulla kaavoja ja poikkeamia isostakin määrästä dataa. Dashboardeissa on hyvä keskittyä selkeisiin peruskuvaajiin ja välttää hienoja epätavallisia kuvaajia, joita käyttäjien voi olla vaikea lukea ja ymmärtää.

4. SUODATUS JA LAJITTELU ON MAHDOLLISTETTU KÄYTTÄJÄN TARPEIDEN MUKAAN

On tavallista, että käyttäjillä erilaisia tarpeita ja kysymyksiä käsiteltävään dataan liittyen. Dashboardin interaktiiviset ominaisuudet mahdollistavat, että käyttäjä pystyy tarpeen vaatiessa kaivautumaan syvemmälle haluamaansa tietoon. Mahdollista siis näkymän suodatus ja lajittelu filttereiden avulla. Niiden avulla saat pidettyä dashboardin selkeänä ja yksinkertaisena ilman, että käyttäjien tiedon tarve kärsii.

5. DASHBOARD ON TESTATTU KÄYTTÄJILLÄ

Olet käyttänyt useita tunteja työaikaasi ja luonut mielestäsi täydellisen dashboardin, mutta ovatko käyttäjät samaa mieltä? Ymmärtävätkö käyttäjät, mitä mikäkin näkymässä tarkoittaa? Käytetäänkö dashboardia niin kuin olit ajatellut? Saadaksesi tietää, mikä toimii ja mitä pitää vielä muokata tai selkeyttää, kysy yleisöltä. Tee toisin sanoen käyttäjätutkimus. Jaa dashboard eri käyttäjille ja pyydä palautetta tai seuraa vierellä ja esitä kysymyksiä, kun joku käyttää sitä. Kevyestäkin tutkimuksesta saa irti hyviä parannusideoita, joiden avulla dashboardista saa käyttäjäystävällisemmän. Käytettävyys ja ymmärrettävyys johtavat siihen, että käyttäjät saavat dashboardista enemmän irti. Tällöin he myös käyttävät dashboardiasi enemmän.