Sisältömarkkinointi­trendit maailmalla

Sisältömarkkinointi kehittyy ja ottaa uusia muotoja vauhdilla. Mitkä ilmiöt puhuttavat nyt maailmalla? Ja mitä me voimme oppia niistä?

 

#1 SISÄLTÖMARKKINOINNISTA ON TULLUT OSA MENESTYVIMPIEN YRITYSTEN YDINTOIMINTOJA

Kiinnostaville ja luovasti toteutetuille sisällöille on tarvetta enemmän kuin koskaan. Sen markkinat ovat osoittaneet todeksi jo pitkään, niin meillä Suomessa kuin maailmallakin.

Menestyvimmissä yrityksissä erityisesti yksi kehityssuunta korostuu: viestintä- ja markkinointiosastot eivät työskentele enää siiloissa, vaan tiiviissä yhteistyössä yhteisten tavoitteiden eteen. Viestijät ja markkinoijat eivät siis vain jalkauta johdon valmiiksi heille luomia strategioita, vaan ovat itse täysillä mukana luomassa strategiaa ja viemässä sitä käytäntöön – tietysti koko yrityksen henkilöstöä mukaan sitouttaen.

#2 BRÄNDIT RAKENTAVAT YMPÄRILLEEN YHTEISÖJÄ

Sisältömarkkinoinnilla ei tavoitella enää pelkästään vain asiakassuhteiden syventämistä, vaan myös asiakkaiden keskinäisen verkoston syntymistä ja tiivistymistä. Siksi yhä useamman brändin ympärille rakennetaan omaa mediaa, jonka ympärille pyritään rakentamaan sitoutuneita yhteisöjä yleisöjen sijaan.

Erityisesti nuoret haluavat olla tiiviissä yhteydessä samanhenkisiin ja samoista asioista kiinnostuneisiin ihmisiin. Brändin oman median yhteisölle tarjoillaan säännöllisesti mielenkiintoisia sisältöjä: artikkeleita, vinkkejä, videoita, livelähetyksiä, erilaisia etuja, neuvoa ja tukea. Lego Ideas ja Procter and Gamble’s Super Savvy Me ovat esimerkkejä vilkkaista online-yhteisöistä, joita brändit ovat onnistuneet luomaan ympärilleen. Legon sivuilla pyydetään jäseniä jakamaan ideoita, joita toiset voivat kommentoida ja Lego arvioida. Tuloksena saattaa syntyä uusia huimia Lego-tuotteita, jolloin sivusto toimii suoraan tuotekehityksen ideoiden lähteenä. Super Savvy Me:ssa kuluttajat taas pääsevät kokeilemaan ensimmäisinä tuotteita, joita he sen jälkeen arvioivat ja jakavat nämä tiedot kavereilleen. Aika oivaltavaa!

#3 LUOVUUS JA DESIGN NOUSEVAT KILPAILUTEKIJÖIKSI

Maailma pursuaa sisältöjä ja viestejä – innostavia, mitäänsanomattomia ja ihan kaikkea siltä väliltä. Kakofonian keskeltä erottuvat nyt ne, jotka panostavat luovuuteen, erilaisuuteen ja laadukkaaseen designiin. Adoben globaalin State of Create 2016 -raportin mukaan keskimäärin kolme neljästä vastaajasta pitää hyvään designiin keskittymistä tärkeänä bisneksen kannalta. 70 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että juuri design luo vahvan, yhtenäisen brändikokemuksen − oli kyse sitten verkkosivuista, uutiskirjeestä tai tuotepakkauksista.

Designin rooli itse asiassa korostuu sitä enemmän, mitä nuoremmista ikäryhmistä on kyse: 69 prosenttia X-sukupolven edustajista kertoo olevansa uskollinen brändille, jonka designista he pitävät. Valtaosa vastaajista lisäksi ilmoitti, että design vaikuttaa ostopäätökseen.

#4 KOHDENTAMINEN JA DATA OVAT SISÄLTÖMARKKINOINNIN KIVIJALKA

Sisältömarkkinoinnin tuloksellisuus on pitkälti kiinni siitä, ovatko valitut mittarit relevantit ja kuinka dataa onnistutaan hyödyntämään. Asiakkaan ostopolkujen ja ostajapersoonien kartoittaminen dataan yhdistettynä antaa vankan pohjan kaikelle suunnittelulle.

”Sisältömarkkinoinnin tuloksellisuus on kiinni siitä, ovatko mittarit relevantit ja dataa onnistuttu hyödyntämään.”

Jotta viestit voidaan kohdentaa oikein, yrityksen on opittava tuntemaan kohderyhmänsä käyttäytyminen eri tilanteissa ja kanavissa. Millaista tietoa kohderyhmä tarvitsee eri ostopolun vaiheissa? Missä vaiheessa konversio saavutetaan? Miten ostopäätös syntyy? Vain nämä selvittämällä on mahdollista oppia tuntemaan asiakkaiden kiinnostuksen lähteet, tarpeet ja tunteet eri tilanteissa ja tarjota juuri oikeanlaista sisältöä eri vaiheisiin, toisiaan tukevana kokonaisuutena.

#5 KAIKILLA MARKKINOIJILLA ON OLTAVA JO VIDEOSTRATEGIA

Videoiden suosio jatkaa yhä vain kasvuaan. Varsinkin nuoremmissa ikäryhmissä videot lisäävät kuluttajien ostohalukkuutta ja brändiin sitoutumista, ja siksi tehokkain vaikuttamisen muoto on viestiä videolla. Myös Google ”rakastaa” videoita ja nostaa esiin (erään arvion mukaan jopa 53 kertaa todennäköisemmin) hakutuloksissa niitä sivustoja, jotka sisältävät liikkuvaa kuvaa.

Mutta miten hyödyntää videoita omassa sisällöntuotannossa? Se kannattaa miettiä huolellisesti ja laatia osaksi yrityksen sisältöstrategiaa erillinen videostrategia. Erilaiset testimoniaalit ja esittelyvideot toimivat aina, kuten myös informatiiviset ja haastatteluvideot. Videolla on mahdollista esitellä esimerkiksi yrityksen toimintaa, haastatella asiantuntijoita ajankohtaisista kysymyksistä tai näyttää tuotteiden käyttötapoja eri tilanteissa. Videon avulla voit potkaista myös kampanjan näyttävästi liikkeelle, avata kilpailun tai vaikkapa rekrytoida uusia huippuosaajia yritykseesi.

#6 SOSIAALISESSA MEDIASSA REAALIAIKAISUUS JA VIDEOT PUREVAT PARHAITEN

Joko teillä on kokeiltu livelähetystä Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä? Livelähetykset saavat tällä hetkellä selvästi eniten orgaanista huomiota, ja niitä halutaan katsoa suhteellisen pitkään keskeytyksettä – erityisesti mobiililaitteissa. Livelähetykset keräävät myös paljon reagointeja ja kommentteja. Erilaiset haastatteluhetket, tapahtumat ja vastaamiset kinkkisiin kysymyksiin ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten livelähetyksiä voi ja kannattaa hyödyntää yritysten sisältömarkkinoinnissa. 

Instagram-tarinat ovat tulleet mukaan nyt myös brändimarkkinointiin. Ne eivät ole saavuttaneet ainakaan vielä samaa nostetta kuin livelähetykset, sillä niihin upotettu panostus valuu helposti hukkaan, ellei ajoitus osu juuri oikeaan. Livelähetyksistä jää aina tallenne, joka voi kerätä myös vielä hyvin näkyvyyttä jälkikäteen.

#7 VAIKUTTAJAT MUKAAN YRITYKSEN BRÄNDILÄHETTILÄIKSI

Yrityksen oman median sisällöille voi saavuttaa lisää näkyvyyttä, uskottavuutta, klikkejä ja jopa konversioita, kun rekrytoit vaikuttajan – esimerkiksi alan kirkkaimman asiantuntijan, tunnetun bloggaajan tai tubettajan – mukaan brändilähettilääksi. Varsinkin monet suuremmat yritykset maailmalla ovat tämän jo huomanneet: eMarketer julkisti loppuvuonna 2016 tutkimuksen, jonka mukaan 84 prosenttia vastaajista aikoi käynnistää ainakin yhden vaikuttajakampanjan tänä vuonna.

Vaikuttajien voima piilee heidän saavuttamassaan arvostuksessa ja kiinnostuksessa: he ovat aitoja, kasvoiltaan tunnettuja ihmisiä mielipiteineen ja ajatuksineen, ja siksi heitä seurataan ja kuunnellaan huolella. Kun vaikuttaja mainitsee yrityksenne palvelun tai tuotteen omissa sisällöissään, viestin huomioarvo lisääntyy selvästi.

Mistä sopivan vaikuttajan sitten voisi löytää? Esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, jossa vaikuttajat ovat usein erittäin aktiivisia. Hyviä vinkkejä voit katsoa täältä Marketing Insider Groupin artikkelista. Selvitä kuitenkin seuraavat asiat, ennen kuin ryntäät kontaktoimaan potentiaalista brändilähettilästä yrityksenne puolestapuhujaksi:

  • Kuka tunnettu henkilö olisi toimialan, tuotteiden tai palveluiden paras asiantuntija?
  • Sopivatko henkilön persoona, mielipiteet ja esiintymistyyli eri kanavissa yrityksenne imagoon?
  • Millä maantieteellisellä alueella vaikuttaja asuu ja toimii?
  • Onko vaikuttajalla riittävästi seuraajia ja ovatko he demografisesti samankaltaisia kuin yrityksenne tavoittelemat kohderyhmät?
  • Tutki, miten aktiivisia hänen seuraajansa ovat somessa tai blogissa. Ovatko sisällöt tykättyjä, onko niitä kommentoitu ja jaettu miten paljon eteenpäin?

Kiinnostaako aihe? Alla lukusuosituksia.

www.marketingprofs.com
Adobe State of Create: 2016 (report)

www.marketinginsidergroup.com
Andrea Fryrear: The Best (And Worst) Of Times: Why Digital Marketing Needs Agility ASAP  

Sisältömarkkinointi Otavamediassa

Picture of Anna Haikarainen

Anna Haikarainen

anna.haikarainen@otava.fi

Kirjoittaja on Otavamedia OMAn digituottaja, joka kokee maailman kutistuneen huomattavasti somen ansiosta. Innostavinta on, että uutiset ja trendikatsaukset ovat nyt saatavilla reaaliajassa ympäri maailman.