Sisältömarkkinoinnin ytimessä on asiakkaan haasteiden tunnistaminen

Sisältömarkkinoinnista – mitä se on tai mitä se ei ainakaan ole – keskustellaan hyvin tiiviisti. Pitääksesi pään kylmänä ja viestiäksesi ajatukset selkeänä, kannattaa ihan aluksi todeta, että se on yksi markkinoinnin työkalu muiden joukossa.

Sisältömarkkinoinnin päämäärien tulisi perustua yrityksen liiketoimintatavoitteisiin ja toteuttaa strategiaa samalla tavalla kuin muidenkin toimenpiteiden. Tämän lisäksi sisältömarkkinoinnin onnistumisessa olennaista on yrityksen asiakkaiden – nykyisten sekä tulevien – tarpeiden ja arjen ongelmien tunnistaminen.

Luovat ratkaisut etenkin toteutuksissa ovat tarpeen, mutta ei pidä unohtaa, että arki asiakkaiden kanssa itsessään tarjoaa niin mielettömiä juttuja, ettei sisältöjä välttämättä tarvitse keksiä “boksin ulkopuolelta”. Aikoinaan puhuttiin kohtaamisista vetoketjumalleineen. Nykyään palvelumuotoilu on suosittu tapa tehdä näkyväksi asiakkaalle merkityksellisiä asioita ja tarpeita.

Asiakkaalle merkityksellisten kipukohtien tunnistaminen on vaivan arvoista. Kärjistetysti voidaan sanoa, että jos tiedät, mikä asiakastasi askarruttaa näet, mitä reittiä raha virtaa kukkarosta kassaan – vai virtaako ollenkaan. Ja tähän ei tarvita kristallipalloa.

💎 Vinkki: Hyvin aseteltu on puoliksi tehty. Kun sisältömarkkinoinnin tavoitteet vastaavat liiketoimintatavoitteisiin, myös toimenpiteet ovat konkreettisesti perusteltavissa.

Hyvä tavoite: “Lisää uusia asiakkaita” tai vaikkapa “lisää myyntiä nykyasiakkaille”: konkreettinen, liiketoimintaa hyödyttävä tavoite sisällöille, joita voi mitata.

Puolitien tavoite: “Lisää kävijöitä nettisivuille” tai “lisää tykkäyksiä someen”: jää käyttöliittymään mitaten onnistuttiinko tavoittamaan, mutta ei vielä sitä, syntyikö luottamusta ja kauppaa.

Oma media on sisältömarkkinoinnin sydän

Nykypäivän oma media on muutakin kuin yrityksen omat verkkosivut ja asiakaslehti. Parhaimmillaan oma media on kokonaisuus, joka muodostuu yrityksen omassa hallussa olevista kanavista ja jonka perusta on vahva asiakasymmärrys. Missä ja miten tavoitamme asiakkaat parhaiten? Tällöin se on myös koko organisaation yhteinen projekti, kuten yrityksen brändin rakentaminen.

Oma media on luonteeltaan ketterä kehittyjä. Kuten sisältöjen suunnittelussa, niin myös kanavien toimivuudessa ja vaikuttavuuden rakentamisessa datasta on iloa. Mitä polkuja pitkin asiakkaat löytävät oman median pariin, mitä kanavissa tehdään ja kuinka kauan viihdytään sisältöjä selaillen ja ennen kaikkea toimivatko call-to-actionit? Onnistuneen tavoitettavuuden ja luottamuksen rakentamisen myötä omasta mediasta tulee yritykselle varteenotettava kaupallinen alusta.

💎 Vinkki: jokaisessa asuu pieni media – henkilöstö on edelleen turhan vähän huomioon otettu voimavara yrityksen oman median mahdollisuutena. Työntekijät voivat toimia kuin media asiakaskohtaamisissa. Samalla yritykselle kertyy heidän kauttansa merkittävästi tietoa ja ymmärrystä siitä, miten asioista keskustellaan ja mikä asiakasta askarruttaa.

Miten oman median tekeminen kannattaa aloittaa

Markkinointi, myynti ja tuotekehitys – yhdessä enemmän

Moni asiakasrajapinnassa esiin nouseva aihe on suoraan hyödynnettävissä sisältömarkkinoinnissa. Loppukäyttäjälähtöinen tapa puhua ja ymmärtää asioita on myös myynnin ja tuotekehityksen pääomaa, jota välttämättä ei saa edes ostettua.

Sisältömarkkinointi ei ole hierarkkinen hiekkalaatikko, jossa kannattaa pitäytyä perinteisten markkinoinnin, markkinointiviestinnän, asiakasviestinnän tai myynnin laatikoissa. Hedelmällisimpään lopputulokseen päästään, kun siilot markkinoinnin, myynnin ja tuotekehityksen väliltä puretaan, ja työstetään yhdessä kokonaisuutta.

Sisältömarkkinoinnilla voi luoda yhteisen kielen ja mielen. Oikein sanoitetut sisällöt purkavat kieli- ja käsitemuuria tuotekehityksestä markkinoinnin ja myynnin kautta asiakkaisiin.

Hiljattain saimme evidenssiä siitä, miten tavallisille kuluttajille myytävän tuotteen myynti kasvoi, kun tuotteen käytöstä kertovat sisällöt antoivat myös tuotetta työssään asiakkaille suositteleville asiantuntijoille oikean kielen puhua asiasta. Näistä tarinoista voi myös koostaa “asiakkaan kielellä” tuotettuja muita materiaaleja.

💎 Vinkki: Myös asiakaslähtöinen kieli vastaa samoihin peruskysymyksiin, joita pohditaan tuotetta kehitettäessä: mihin tuote tai palvelu on tarkoitettu, mitä ongelmia se ratkaisee ja kuinka sitä käytetään? Kun vastaukset ovat selvät asiakkaan kielellä, tuote nousee hakukoneissakin vaihtoehdoksi arjen vastauksia etsiville.

Lataa Oman median opas

Lataa lisää konkreettisia vinkkejä oman median rakentamiseen. Maksuttoman oman median oppaan saat klikkaamalla alla olevaa kuvaa.

Tutustu myös Oman median sanastoon, josta tarkistat nopeasti termin kuin termin!

Antoisia lukuhetkiä!

New call-to-action

Picture of Merja Haverinen

Merja Haverinen

Liiketoimintajohtaja, Otavamedia OMA

merja.haverinen@otava.fi

Oma media Sisältömarkkinointi