Outstream on videomainonnan muodoista vakuuttavin

Outstream-mainonnan valttikortti on kontekstuaalisuus. Se tavoittaa katsojansa hänelle luontaisessa ja mieluisassa ympäristössä, ja oikeisiin teknisiin raameihin istutettuna saa ostajan pysähtymään juuri oikealla hetkellä. Tässä artikkelissa kerron, mitä outstream-kampanjaa suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon jotta lopputulos olisi mahdollisimman onnistunut.

Outstream on käyttäjäystävällistä videomainontaa, jossa mainostettu sisältö uppoaa luontevasti osaksi katselijaa kiinnostavaa kontekstia. Outstream-mainos eroaa instream-mainoksesta ennen kaikkea siinä, että sen esityspaikka on bannerityyppisesti osana kuluttajan itse valitsemaa sisältöä.  

Kontekstuaalisuus onkin outstreamin valttikortti muuhun videomainontaan verrattuna. Sen avulla voidaan kaapata mikrohetkiä, eli päästä aidosti käsiksi niihin tilanteisiin, joissa ihminen haluaa ostaa, löytää tai oppia jotakin uutta. Outstream ei ole koskaan pakotettua, vaan katsoja päätyy sen pariin luonnollisesti kuluttaessaan jo valmiiksi aihepiiriin liittyvää sisältöä.

Mitä outstream-kampanjaa suunnitellessa kannattaa huomioida? Entä miten outstream-kampanjan suunnittelu eroaa perinteisemmästä instream-videomainonnan kampanjasuunnittelusta? Avaan tässä artikkelissa outstreamin hyödyt ja parhaat vinkit outstream-kampanjan toteuttamiseen.

Anna automainosvideon vaikuttaa siellä, missä autokuume on korkeimmillaan

Video on mainonnan sisältömuotona varsin suosittu ja tehokas, mutta sitä ei kannata viljellä harkitsemattomasti mihin tahansa. Outstreamin tehokkuus piileekin ennen kaikkea siinä, että videomainokset voidaan sijoittaa juuri niihin paikkoihin, joissa tavoiteltujen kohderyhmien tiedetään jo valmiiksi liikkuvan ja joiden aihepiireistä heidän tiedetään olevan kiinnostuneita.

Outstream-mainonta on paitsi helposti kohdennettavissa, niin myös turvallinen ratkaisu brändin kannalta, koska outstreamia käytettäessä tiedetään aina tarkkaan missä kontekstissa mainosta tullaan näyttämään. Tällä vältetään maineriskiä joka syntyy varsin helposti monissa muissa videomainonnan muodoissa, jos mainos esiintyy esimerkiksi arveluttavaa kuvamateriaalia sisältävän tai muuten brändiin sopimattoman sisällön yhteydessä.

Outstreamin suunnittelussa voi antaa luovuuden lentää – teknisten raamien rajoissa

Video on mainosmuotona havainnollinen ja vaikuttava, ja mahdollistaa siksi vaikeankin asian esittämisen ymmärrettävästi ja kiinnostavasti. Myös outstream-kampanjaa suunnitellessa kannattaa antaa luovuuden lentää rohkeasti, jotta katsojan kiinnostus saadaan heräämään muun sisällön keskellä. Esimerkiksi interaktiivisuus on hyvä keino saada katsoja pysähtymään videomainoksen äärelle.

Luovuuden lisäksi outstream -mainonnan suunnittelussa kannattaa huomioida tietyt tekniset raamit, koska outstreamin esiintymispaikat ovat erilaiset verrattuna vaikkapa perinteisempään instream-mainontaan.

Huomioi outstream-mainosta suunnitellessasi ainakin seuraavat tekniset raamit:

  • Tuo brändi esiin heti videon alussa. Katsojalla on usein vain muutamia sekunteja aikaa reagoida videoon muun sisällön lomassa. Siksi on tärkeää, että mainostettu brändi tulee esille heti videon alussa – jos brändi esitetään vasta videon loppupuolella, katsoja ei välttämättä koskaan saa edes tietää kenen mainosta hän oikeastaan katsoikaan.
  • Sijoita videon loppuun selkeä CTA. Jotta outstream -videosta saadaan kaikki hyöty irti, kannattaa videon loppuun sijoittaa selkeä toimintakehote ja mielellään myös linkki brändin omiin kanaviin. Tämä auttaa videon katsojaa jatkamaan mainostetun brändin sisältöjen parissa eteenpäin, ja lopulta parhaimmillaan ostoksille asti.
  • Käytä tekstitystä. Outstream -video käynnistyy lähtökohtaisesti ilman ääniä – jos katsoja tahtoo, hän voi itse klikata äänet päälle mainoksesta. Tekstitä videosi, ettei sen ydinsanoma jää välittymättä.
  • Räätälöi videon pituus kanavan mukaisesti. Ihannepituus outstream-videolle on n. 10-15 sekuntia. Tiivistä videon tärkein sanoma tähän mittaan, eli katkaise esimerkiksi tv-mainosvideosta suosiolla pisimmät krumeluurit pois outstream -versiota varten. Outstream toimii yleensä parhaiten muuhun mainontaan yhdistettynä, joten kannattaa pohtia kuinka videomateriaalia saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman monella eri tavalla ja eri kanavissa.
  • Varmista, että videosi toimii hyvin mobiilissa. Suomalaisista 87 %:lla on älypuhelin, jolla he käyttävät internetiä. Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että outstream-video toimii hyvin myös mobiilissa. Pystysuuntainen video toimii mobiilikäytössä parhaiten, minkä lisäksi videon tulee olla mahdollisimman nopeasti latautuva. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi huolehtimalla siitä, että videoaineisto on riittävän kevyt kooltaan.
  • Mittaa oikeita asioita. Outstream-mainontaa pystytään mittaamaan varsin monella eri tavalla. Tärkeintä outstreamin mittaamisessa on tietysti se, että mittarit kohtaavat kampanjan tavoitteet. Jos kampanjan tavoitteet ovat taktiset, kannattaa mitata esimerkiksi viewabilityä, complition ratea, näyttökertoja tai klikkejä. Jos taas tavoitellaan pehmeämpiä, brändillisiä tuloksia, kannattaa mieluummin mitata esimerkiksi huomioarvoa tai mielikuvia. Esimerkiksi meillä Otavamedialla brändillisiä arvoja mitataan kyselymuotoisesti mainontaa kohdanneilta, ja tutkimustuloksia voidaan vertailla myös toimialakohtaisesti.

Tärkeintä on rohkeus – outstream-mainonnassakin

Koska outstream-mainonta toteutetaan aina ostetun median kumppanin kautta, on rohkeitakin ideoita mahdollista toteuttaa kun luottaa ammattilaisten näkemyksiin ja kokemuksiin. Outstream-mainontaan pätee sama lainalaisuus kuin oikeastaan lähes mihin tahansa muuhunkin mainonnan muotoon: paras tapa todentaa sen toimivuus on A/B-testaus.

Haluatko kuulla lisää outstream-mainonnasta ja sen mahdollisuuksista? Ota yhteyttä jukka.pulkkinen@otava.fi, kerron mielellään lisää aiheesta!