Sisältömarkkinoinnin sanakirja: asiakaspolusta webcastiin ja takaisin

Sisältömarkkinoinnin sanasto voi toisinaan saada pään pyörälle, vaikka asiat olisivatkin ennestään tuttuja. Kokosimme termeistä tärkeimmät avuksesi yhteen blogiartikkeliin.

Oma media on tehokas tapa tuoda esille teemoja ja aiheita, jotka ovat yrityksellesi merkityksellisiä. Parhaimmillaan oma media on keskustelun väylä, joka luo yrityksellesi mahdollisuuden aidosti merkityksellisiin kohtaamisiin nykyisten ja tulevien asiakkaiden kanssa.

Mitä kaikkea omaan mediaan sitten liittyy, ja minkälaista on oman median sanasto? Kirjoitimme avuksesi tämän artikkelin, josta voit näppärästi tarkistaa termin kuin termin omaan mediaan liittyen – A:sta W:hen.

Mikä ihmeen oma media? Ota tärkeimmät termit haltuun

Kuten varsin moni muukin markkinoinnin osa-alue, myös oma media ja sisältömarkkinointi on sanoitettu omilla termeillään joista osa on yleiskielisempiä ja osa taas täysin uniikkeja. Osaatko sinä määritellä, mitä oikeastaan tarkoittaa asiakaspolku? Entä mistä se KPI:n lyhenne taas tulikaan – muistatko?

Tarkista tietosi tästä ja opi uutta:

Asiakaspolku perustuu ajatukseen, että jokaiseen asiakkaan asioinnin vaiheeseen on omat räätälöidyt tavoitteensa ja toimenpiteensä.

Avainsanatutkimus on hakukoneoptimoinnin osa, jossa selvitetään, mitä hakutermejä eli avainsanoja kohdeyleisö käyttää hakiessaan johonkin aiheeseen liittyen hakukoneista. Lopputuloksena meillä on lista avainsanoja, joilla haluamme sijoittua hakukoneissa.

CTA. Call to Action (eli toimintakehote) on teksti, kuva tai painike, jonka tavoitteena on saada kävijä siirtymään asiointipolulla seuraavaan vaiheeseen. CTA voi olla esimerkiksi kehotus lukea seuraava blogi, ohjaus oppaan lataamiseen tai yhteydenottolomake.

Dashboard. Datan visualisointityökalu, jonka avulla esitetään yritykselle tai osastolle tärkeät mittarit yhdessä näkymässä. Dashboard päivittyy automaattisesti, ja sen avulla pystyy luomaan nopean katsauksen reaaliaikaisesti tämän hetkiseen tilanteeseen.

GDPR (General Data Protection Regulation) Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on varmistaa henkilötietojen käsittelyä koskevien sääntöjen yhtenäinen soveltaminen kaikkialla EU:ssa. Asetus parantaa tietosuojaa ja lisää henkilötietorekisteriin kuuluvien oikeuksia. Uusi EU:n laajuinen tietosuoja-asetus, joka tekee jokaisesta suomalaisesta yrityksestä rekisterinpitäjän sekä suurimmasta osasta henkilöstöä henkilötietojen käsittelijän.

Infografiikka on tiedon visualisointi, joka auttaa lukijaa hahmottamaan yhdellä silmäyksellä sen, mitä olisi vaikeampi selittää sanoin tai jopa mahdotonta. Esimerkiksi numeerisesta datasta pyritään löytämään oleellinen ja muuttamaan se helposti omaksuttavaan, innostavaan muotoon infografiikalla.

Konsepti. Punainen lanka, idea toteutukselle olipa sitten kysymys mistä tahansa myynnin, markkinoinnin tai viestinnän toimenpiteestä. Konsepti voi kattaa koko oman median toimintalogiikan tai sitten vain yksittäisen kanavatoteutuksen idean osana yrityksen brändikokemusta ja omaa mediaa. Esimerkiksi julkaisun konseptissa on määritelty muun muassa tekstien tarkat mitat, tone of voice, visuaalinen tyyli ja julkaisurytmi.

Konversio. Konversio liitetään yleisesti mediassa verkkosivustoihin. Tavoitteena on rakentaa sellainen sivusto, joka saa mahdollisimman monen kävijän tekemään sivustoilla liiketoimintatavoitteita edistäviä toiminteita (CTA:t) eli konvertoimaan. Esimerkiksi yhteydenottolomakkeen täyttäminen. Konversioprosentti kertoo, kuinka monta prosenttia sivuston tai sivun vierailijoista on tehnyt halutun toimenpiteen. Harva analytiikkatyökalu mittaa konversioita automaattisesti, joten mitataksesi niitä tulee sinun laittaa sivustot elementteineen seurantaan.

KPI. Key Performance Indicator eli avainmittarit ovat tarkoin määriteltyjä mittareita, joilla seurataan ja analysoidaan tavoitteiden toteutumista.

Käänteinen printti. Verkossa ensin julkaistuista sisällöistä osittain tai kokonaan koottava julkaisu.

Livelähetykset. Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa näkyvyyttä lisäävä suora lähetys, joka jää aikajanalle näkyviin myös tallenteena. Seuraajat pääsevät kommentoimaan lähetystä sen aikana. Facebookissa seuraajat voivat myös osoittaa reaktionapeilla, mitä mieltä ovat sisällöstä. Lähettäjä näkee, ketkä seuraavat lähetystä ja mitä he kommentoivat.

Markkinoinnin automaatio. Nimitys järjestelmille, joiden tarkoituksena on tehostaa ja automatisoida jatkuvasti toistuvia markkinoinnin prosesseja, luokitella liidejä ja pitää yllä potentiaalisten asiakkaiden mielenkiintoa. Auttaa virtaviivaistamaan myynnin ja markkinoinnin toimintoja.

Natiivimainonta on kaupallinen sisältö, joka julkaistaan maksua vastaan ostetun median kanavissa journalistisia keinoja hyödyntäen. Sisältö on tyypillisesti tuotettu yhteistyössä julkaisevan median kanssa ja ulkomuoto on yhteneväinen mediaympäristönsä kanssa. Natiivimainontaa on myös bloggaajayhteistyö, silloin kun blogit on sijoitettu natiivimainontaa julkaisevaan mediaan. Katso myös kohta “vaikuttajamarkkinointi”.

Oma media on yrityksen tai brändin oma mediakokonaisuus, jota yritys hallitsee itse. Se voi olla yrityksen verkkosivusto, somekanavat, asiakaslehti, intra, tiedote, uutiskirje, opas tai esite tai tapahtuma. Myös oma henkilöstö, asiakaspalvelu, myynti ja mikä tahansa asiakaskohtaaminen tms. voivat olla osa asiakaslähtöisen oman median kokonaisuutta riippuen siitä, mikä edistää parhaiten liiketoimintaa ja toteuttaa strategiaa.

Ostettu & ansaittu media. Ostetulla medialla tarkoitetaan markkinoinnin perinteisesti käyttämiä kanavia, joissa näkymisestä maksetaan, esimerkiksi mainoksia tai natiivimainontaa. Ansaitusta mediasta puhutaan, kun joku toinen taho kommunikoi  yrityksen toimenpiteistä.

SEO. Search Engine Optimisation eli hakukoneoptimointi on joukko toimenpiteitä, jonka tarkoituksena on nostaa hakukoneista tulevan liikenteen määrää ja laatua sijoittumalla mahdollisimman korkeille sijoituksille hakutuloksissa.

Sisältömarkkinointi. Sisältömarkkinointi on kokonaisvaltainen toimintamalli, jossa yrityksen/organisaation omilla sisällöillä houkutellaan ja palvellaan tärkeitä kohderyhmiä tavoitteena kaupallinen tai muu hyöty. Sisällöt julkaistaan omissa kanavissa.

Sisältösuunnitelma. Suunnitelma, johon koottu muun muassa julkaisuun tuotettavien sisältöjen aiheet ja tavoitteet, niiden tekijät, julkaisuajankohta ja kanava.

Sisältöstrategia on konkreettinen työkalu, joka auttaa arjen keskellä linjaamaan, mistä asioista kerrotaan ja mihin keskusteluihin osallistutaan? Strategiatyön pohjana käytetään asiakkaan liiketoiminnan tavoitteita tai toiminta-ajatusta. Sisältöstrategia kattaa myös kanavakohtaiset kohderyhmäprofiilit ja keinot, joilla kohderyhmät tavoitetaan eri tilanteissa. Sisältöstrategissa määritellään omalle medialle tavoitteet sekä keinot niiden toteuttamiseksi ja vaikuttavuuden seurantaan.

Suoratoisto (myös streamaus tai striimaus, engl. streaming) on internetin verkkosisällön lataamis- eli tiedonsiirtotapa. Siinä tilaajalle aletaan esittää multimediasisältöä heti, kun tilaus on tehty ja vastaanotettu onnistuneesti. Toiston aikana tiedoston lataus on käynnissä taustasovelluksena samanaikaisesti kuin esitys on katsottavissa käyttäjän päätteellä. Suoratoistomateriaali voi tulla valmiista tiedostosta tai se voidaan luoda reaaliaikaisesti esimerkiksi tapahtumasta.

Työntekijälähettiläs. Henkilö, joka jakaa tietoa yrityksen sisällä tai muissa yhteisöissä.

Vaikuttajamarkkinointi. Vaikuttajamarkkinoinnissa etsitään yrityksen arvojen ja kohderyhmien kannalta oikeita vaikuttajia, joiden kautta ja avulla kerrotaan yleisöä aidosti kiinnostavia tarinoita. Vaikuttajat voivat olla mm. bloggaajia, tubettajia, snäppääjiä, instaajia, artisteja tai vaikka urheilijoita. Oleellista on, että heillä on olemassa oleva oma yleisönsä, sekä halu tuottaa ja jakaa ammattimaisesti tuotettuja laadukkaita sisältöjä. Mainostaja voi tehdä yhteistyötä vaikuttajan kanssa saamalla vaikuttajan yhteisössä näkyvyyttä korvausta vastaan.

Web-analytiikka. Web-analytiikka on verkkosivuston kävijädatan keräämistä, mittaamista ja analysoimista. Sen avulla voimme analysoida esimerkiksi, tekevätkö kävijät sivustolla haluttuja toimenpiteitä ja miten voimme kehittää sivustoa eteenpäin, jotta saavuttaisimme tavoitteemme paremmin.

Webcast. Reaaliaikainen lähetys, joka mahdollistaa katsojien osallistumisen ja vuorovaikutuksen verkossa. Kysymyksiä ja kommentteja voidaan lähettää vaikkapa lomakkeella, somekanavissa tai etäyhteyden kautta. Webcast kattaa mm. seuraavat muodot ja kanavat: webcast, audiocast, Periscope Live, Youtube Live, Facebook Live, webinaari, podcast ja virtuaalitapahtuma. Webcastia voi hyödyntää esimerkiksi seminaareissa, sijoittajaviestinnässä, tuote-esittelyissä, tiedotustilaisuuksissa, viikkokatsauksissa ja asiakastilaisuuksissa.

Jäikö jokin olennainen termi mielestäsi vielä selittämättä? Pingaa meitä somekanavissamme – Twitterissä, Facebookissa tai LinkedInissä – niin päivitämme listan ajan tasalle! 🔔

Oman median opas johdattaa kohti merkityksellisiä kohtaamisia

Yhä useampi yritys miettii, mitä oman median starttaaminen voisi tarkoittaa, miten sillä toteutetaan strategiaa ja edistetään tavoitteita sekä millaisia resursseja se vaatii.

Kirjoitimme avuksi näihin pohdintoihin kätevän Oman median ja sisältömarkkinoinnin oppaan. Lataa opas talteen klikkaamalla alta!

New call-to-action