Mobiilimainonnan trendit ja tulevaisuuden näkymät

Townsend Feehan, CEO of IAB Europe said: “The latest Global Mobile Advertising Revenue numbers confirm that we are now in a mobile-first media consumption and advertising environment. Mobile continues to be at the forefront of digital advertising growth in Europe highlighting it as a priority for advertisers, agencies and publishers.”

Tarkan sijaintitiedon hyödyntäminen eli hyperlokaali kohdentaminen

Tässä blogissa käsitellään mobiilimainonnan trendejä ja tulevaisuuden näkymiä median näkökulmasta. 

Yleisesti mobiilimainonnan sijainti- ja paikkatiedon hyödyntämisessä on menossa kokeilun aika; eri kampanjoissa kokeillaan erilaisia sisältöjä, toteutustapoja ja vaikutuskeinoja.

Uusien teknologioiden avulla pystytään hyödyntämään mobiilikävijöiden GPS-sijaintitietoa reaaliaikaisesti tai historiallisesti.

LUE MYÖS 👉 Mobiilimainonnan sanasto haltuun: voiko cookien syödä ja mikä on CTR?

Media-alalla on lähdetty tarkastelemaan ja kehittämään hyperlokaalin paikkatietopohjaisen kohdentamisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on ottaa laajemmin huomioon konteksti ja mediaympäristö. Hyperlokaalia mobiilimainontaa voidaan tehdä Push-viestien lisäksi kohdistetulla bannerimainonnalla sijaintitietoa hyödyntäen. Esimerkiksi autoliikkeeseen tullessa tai sen lähellä kävijälle voidaan pian näyttää sijaintikohdennettua  mainontaa Nettiauton sovelluksessa. Tai kauppakeskuskäynnillä kuluttajalle voidaan näyttää tarjousmainontaa Ampparit-sovelluksessa. Sijaintikohdennusta voidaan pian tehdä korttelin tai jopa yksittäisen liikkeen tarkkuudella.

Myös historiallista sijaintitietoa voidaan jatkossa kerätä mobiilikäyttäjistä. Tätä dataa voimme hyödyntää mainonnan kohdentamiseen historiallisen sijaintitiedon perusteella, esimerkiksi 1- 24 tunnin viiveellä, niin sovelluksen sisällä kuin verkkosivuilla. Asiakkaille voidaan näyttää eri mainossisältöjä sen mukaan, ovatko he paikalla ensimmäistä kertaa vai käyvätkö siellä useita kertoja viikossa.

Paikkatietopohjaisessa kohdennetussa mainonnassa voidaan hyödyntää myös laiteriippumatonta kohdennusta (cross-device targeting) ja mainossisällön variointia mobiililla, tabletilla ja desktopilla samalle henkilölle

Vähittäiskaupan lisäksi täysin uudet sektorit ovat kiinnostuneet paikkatietoon sidotusta mainonnasta, mm. autokaupat, pankit, vakuutusyhtöt ja ravintolat.

Data Studio -palvelustamme saat visualisoitua, reaaliaikaista kävijätietoa niin Nettiauton kuin muidenkin sivustojemme kävijöistä. Data Studion tunnukset voit pyytää tästä.

 

Uudet vaikutuskeinot: Engagement, Engagement, Engagement

Pelilliset ja interaktiiviset mainosratkaisut ovat kasvattaneet suosiotaan. Näiden ratkaisujen avulla voimme kasvattaa brändin ja mainonnan parissa vietettyä aikaa, sitoutumista (engagement) ja huomioarvoa. Vaikutuskeinoista mm. uudet Rich Media -formaatit, video- ja natiivimainonta ovat tähän hyviä vaihtoehtoja. Uusien ratkaisujen avulla pystymme mittaamaan mainontaa entistä paremmin, esimerkiksi sen parissa vietettyä aikaa. Verkkomainonnan showroomista pääset tutustumaan kaikkiin mainosmuotoihimme. Kiinnostava mainosratkaisu on myös Otavamedian markkinoille tuoma ns. sponsoroitu mainonta. 

Mobiilivideot – erityisesti pystyvideoformaatit ovat nostaneet suosiotaan ja kysyntää. Stanfordin yliopiston Mobile Overview -raportin mukaan 94 % maailman älypuhelinkäyttäjistä käyttää laitettaan pystyasennossa.  

 

Mainonnan laatuun on panostettava

Viewability on noussut yhdeksi tärkeimmistä mainonnan laadun mittareista Suomessa. Mainostajat ovat perustellusti heränneet kyseenalaistamaan mainonnan laatua eli maksavatko he vain käyttäjän nähtävillä olevista mainoksista.

IAB:n viewability-määritelmä on, että 50 % mainoksen pikseleistä tulee olla näkyvillä vähintään yhden sekunnin ajan.

Mainonnan laatua mitataan perustellusti yhä enemmän myös mainonnan parissa vietetyllä ajalla (engagament). 

Miten mainostaja ja media voivat yhdessä vaikuttaa mainonnan laatuun?

 

1. Asiakasymmärrys ja kohderyhmän huomioiminen keskiössä: herätä tunteita ja ole kiinnostava! 

  • Ymmärrä kenelle viestit ja miten. Onko viestisi relevantti ja oikeassa yhteydessä / mediaympäristössä? Mikä kohderyhmääsi kiinnostaa vaihtuvissa tilanteissa ja hetkissä?
  • Määritä kampanjalle selkeät tavoitteet ja KPI-mittarit. Kaikkien kumppanien on myös hyvä tietää näistä kampanjatavoitteista. Ole rohkea, seuraa, testaa, optimoi, opi, mittaa ja analysoi

2. Luova toteutus

  • Muista, että sinulla keskimäärin 3 sekuntia aikaa vangita katse ja herättää tunne ja kiinnostus. Onhan tämä huomioitu luovassa ratkaisussa ja mainosformaatissa?
  • Hyödynnä kohdentamisen ja uusien mainosratkaisujen tarjoamat mahdollisuudet. Millä viestillä / visuaalisuudella / vaikutuskeinoilla herätät sivustolla vierailleiden kiinnostuksen?
  • Oikeilla mainosratkaisuilla vahvistat luovaa konseptia.
  • Mainoksen pitää myös latautua nopeasti kaikilla laitteilla ja selaimilla, ts. mainosaineisto ei saa olla liian raskas.

3. Mediaympäristön laatu

Mediaympäristön laatua voi mitata mm. hakukonelöydettävyydellä ja sivustolla vietetyllä ajalla. Otavamedia kehittää sivustojaan jatkuvasti, esim. Anna.fi:n uudistuksessa kiinnitettiin huomiota mainospaikkojen toimivuuteen ja miellyttävään käyttäjäkokemukseen. Esimerkiksi niin sanotun Lazy Loadingin ansiosta mainos latautuu vasta, kun kävijä on sivustolla ao. sisällön kohdalla. 

 

Seuraavat viisi vuotta? 

Mainonnan kohdentamisessa tullaan tulevaisuudessa luottamaan koneoppimiseen huomattavasti nykyistä enemmän. Nykypäivänä luotetaan edelleen vahvasti tutkimustuloksiin ja kohderyhmäanalyyseihin, joiden pohjalta kohderyhmä pyritään määrittämään mahdollisimman tarkaksi.

Tulevaisuudessa  pitäisi kuitenkin luottaa siihen, että periaatteessa kuka tahansa käyttäjä voi olla tuotteen tai palvelun potentiaalinen ostaja ja koneoppiminen mahdollistaa sen, että kone analysoi reaaliajassa mm. sitä, miten käyttäjät reagoivat kampanjaan (esim. katseluaika, engagement rate, kampanjatutkimukset), oppii siitä ja jakelee mainonnan näille käyttäjille sekä heidän kaksoiskäyttäjilleen. (Lähde: Widespace)

Teknologian nousukausi jatkuu – lyövätkö VR & AR –teknologiat ja niitä hyödyntävät mainosratkaisut itsensä läpi seuraavien viiden vuoden aikana? Laitteiden kehittyminen massatuotteiksi on avainasemassa. 

 

Your future hasn’t been written yet. No one’s has. Your future is whatever you make it. So make it a good one”. – Doc Brown, Paluu tulevaisuuteen -elokuvatrilogia