Miten mittaat mobiilimainontaa?

Mainonnan vaikutusten ymmärtäminen on tärkeää, sillä mainonta vaikuttaa brändimielikuvaan, oli kampanjan tavoite sitten taktinen tai brändinrakennukseen tähtäävä.

K

uluttajan ostopolku ei aina ole suoraviivainen. Kalliimmissa tuoteryhmissä ostopäätöstä harkitaan pitkään, kun taas edullisimmissa tuoteryhmissä ostopäätös tapahtuu nopeammin. Myöskään suhtautuminen verkkomainoksiin ei ole suoraviivaista: niitä ei aina klikata, vaikka ne huomataan. 

Kuluttajan ostopolku saattaa jatkua mainoksen huomaamisen jälkeen suoraan kivijalkakauppaan tai vaikka hakukoneen kautta mainostajan sivuille lisätietoja etsimään. Ostopolku voi myös alkaa ihan jostain muualta kuin verkkomainonnan aikaansaamana.

Analytiikkaan ja muuhun olemassa olevaan dataan onkin aina sukellettava syvemmälle. Jotta mainonnan toimivuudesta saadaan todellista ymmärrystä, dataa kannattaa yhdistää useasta eri lähteestä. Tuloksia pitää muistaa myös peilata liiketoiminnan tavoitteisiin.

Luova ratkaisee aina

Luova ratkaisu vaikuttaa aina oleellisesti mainonnan onnistumiseen. ROIta mitattaessa luovan ratkaisun merkitys on yleensä suurempi kuin markkinoinnin, mediastrategian tai ostetun median suunnitteluun käytetty panos. Luovan ratkaisun houkuttelevuutta kannattaa siis mitata. Vaikutusten ymmärtäminen on tärkeää, sillä mainonta vaikuttaa brändimielikuvaan, oli kampanjan tavoite sitten taktinen tai brändinrakennukseen tähtäävä.

Älypuhelimien yleistymisen myötä yhä useampi suomalainen käyttää merkittävän osan mediasisällöistä kännykästään. Älypuhelimet kulkevat mukana kaikissa arjen hetkissä, ja se tarjoaa brändeille valtavasti mahdollisuuksia. Koska mobiililaitteet ovat käyttäjilleen erittäin henkilökohtaisia, tämä kannattaa huomioida jo mainosviestiä suunnitellessa. Mobiilimainontaa suunniteltaessa on tärkeää huomioida mobiilin käyttötilanne, miten ja missä kuluttaja mobiililaitettaan käyttää.

Tehoja mainokseen saa esimerkiksi lisäämällä toimintaan kannustavan kehotteen. Otavamedian verkkomainonnan tutkimustietopankin mukaan parhaiten toimineet mobiilimainokset sisältävät selkeän kehotteen kuten: Katso ohje, Testaa, Osta tästä, Lue lisää.

Otavamedia tarjoaa mainostajille mainonnan jälkimittausta yhtenä osana mainonnan tehokkuuden todentamista. 

Mobiilikampanjaan liitettävä tutkimus kertoo huomioarvon lisäksi mainoksen herättämistä mielikuvista, siitä millaisia ominaisuuksia kuluttaja mainokseen liittää sekä mainoksen herättämästä kiinnostuksesta tutustua tuotteeseen tai ostaa tuote. Raporttiin sisältyy myös vertailu saman toimialan tai mainosmuodon keskiarvoihin.

Muita mobiilimainonnan mittareita, joita Otavamedia kampanjan tavoitteista ja toteutuksesta riippuen raportoi ovat esim.: impressiot, klikit, eCPM, uniikit kävijät, viewability, engagement, completion rate tai konversiot. Otavamedialta saat myös apua tulosten analysointiin.

Mobiilimainonnalla on keskimääräistä paremmat huomioarvot

Otavamedian tutkittujen mobiilimainosten huomioarvon keskiarvo (51 %) on hieman desktop-mainontaa korkeampi. Myös useiden kansainvälisten mainonnan tutkimusten mukaan mobiilimainokset huomataan keskimäärin muuta verkkomainontaa paremmin. Hyvin suunnitellun mobiilimainoksen on helppo herättää käyttäjän kiinnostus sillä hetkellä, kun koko ruutu on mainostajan hallussa.

Hyvin toimivat mobiilimainokset ovat toteutukseltaan selkeitä, mainostaja tulee niissä hyvin esiin, ne tarjoavat kiinnostavaa tietoa ja mediaympäristö on viestiä tukeva. 

Vinkit onnistuneeseen mobiilimarkkinointiin:

  • Aseta tavoitteet
  • Huomioi mobiilin käyttötilanne sekä laitteen henkilökohtaisuus
  • Tee mobiiliin oma versio – tiivistä
  • Huomioi käyttäjäkokemus – mobiilioptimoitu sivusto on must
  • Muista, että mediaympäristöllä on voimaa
  • Sisällytä tärkein viesti ensimmäiseen näkymään
  • Ohjaa toimintaan
  • Mittaa muutakin kuin klikkejä

Kuinka paljon ja missä tilanteissa erityisesti mobiilia käytetään?Miksi mobiilissa kannattaa mainostaa?  Mikä on engagement rate ja mitä monet muut termit tarkoittavat? Nämä ja monta muuta asiaa saat selville Mobiilimainostajan kesäkirjasta, johon olemme koonneet ajankohtaista perustietoa mobiilimainonnan suunnitteluun.

Lataa mobiilimainostajan kesakirja

Picture of Lotta Stålhane

Lotta Stålhane

lotta.stalhane@otava.fi

Verkkomainonta Kohdentaminen Tavoitteet ja mittarit