Mitä on oma media?

Oma media on sisältöjen rakentamista omalle tontille. Se on sisältöjen koti, jonka sisustuksesta ja vieraiden liikkeistä brändi vastaa itse. Jotta omasta mediasta tulee toimiva, on työyhteisön vanhat siilot räjäytettävä ja tutut tontit kaavoitettava uudelleen.

Omaa mediaa ovat yrityksen tai brändin omat kanavat, joiden sisältöä yritys hallitsee itse. Sitä voi olla yrityksen oma verkkosivusto, asiakaslehti, intra, henkilöstölehti, tiedote, uutiskirje, opas tai esite.

Miksei myös tapahtuma, presentaatio, yksittäinen kohtaaminen, johtaja tai työntekijä, kunhan sisältöihin liittyvät päätökset ja niistä saatava analytiikka ovat yrityksen omissa näpeissä

Oma, ostettu, ansaittu?

Usein kysytään, miten oma media asettautuu suhteessa ostettuun tai ansaittuun mediaan.

Ostetulla medialla tarkoitetaan markkinoinnin perinteisesti käyttämiä kanavia, joissa näkymisestä maksetaan - esimerkiksi mainoksia tai natiivimainontaa. Siis jonkun toisen omistamalle tontille perustettuja sisältöjä, joiden dataa et pysty hallitsemaan itse.

Ansaitusta mediasta taas puhutaan, kun toinen media kuten lehti, bloggari tai verkkosivusto, kokee sisällön hyödylliseksi ja jakaa sitä eteenpäin. Ansaittua mediaa ei voi saada ennen kuin tuottaa itse omaa sisältöä.

Ei joko tai vaan sekä että

Oman median sisältöjen löytymisestä huolehditaan mm. hakukoneoptimoinnin, uutiskirjeiden ja sosiaalisen median kanavien avulla. Parhaimmillaan kaikki kolme tapaa viestiä (oma, ostettu ja ansaittu) tukevat toinen toisiaan, ja ostettu media onkin mahtava tapa tukea ja saada lisää näkyvyyttä oman median sisällöille. 

Esimerkiksi yrityksen somesisällöt ovat yhä lähempänä ostettua mediaa, sillä näkymisestä täytyy maksaa koko ajan enemmän ja somekanavat määrittelevät, minkä osan analytiikasta ne luovuttavat sisältöjä tuottaneen yrityksen käyttöön.

💡 LUE MYÖS: Neljä vinkkiä, joilla pääset alkuun oman median rakentamisessa

Organisaation yhteinen projekti

Mutta mitä mediana toimiminen sitten vaatii? Oma media on parhaimmillaan koko organisaation yhteinen projekti, jossa julkaistaan sisältöjä yhdessä määritellyn strategian mukaisesti. Jotta mediana toimiminen onnistuu, tarvitaan uudelleen organisoitumista ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista. Toisin sanoen vanhat siilot on räjäytettävä ja tontit on kaavoitettava uudelleen. Palkintona ovat omat yleisöt, omalla tontilla.

Kiinnostuitko? Lataa alla olevalla painikkeella käyttöösi maksuton oman median opas. Oppaasta löydät mm. vinkkejä oman median käyttöönotosta, oman median suosiosta sekä kattavan oman median sanaston. 

New call-to-action