Panosta sisältöön, josta hyötyvät sekä kuluttaja että mainostaja

Tuotteen ominaisuuksista kertova mainosteksti ei ole palvelua. Sen sijaan on kyettävä kertomaan, millaisia ratkaisuja tuote tai palvelu tarjoaa kuluttajan elämään tai kaivattuun muutokseen.

Sisällöt itsessään eivät tuo tulosta, vaan palvelukokemukseen tyytyväiset kuluttajat. Parhaiten tämä onnistuu monikanavaisesti. Sisältöjä, kilpailuetua! Sisältömarkkinointia, natiivimainontaa, ohjelmallista natiivia… Putkia, reaaliaikaista mainontaa, mobiilimainontaa, affiliate-markkinointia. Guaranteed sitä ja viewability tätä. Osallista! Jaa! Jakele! Tykkää!

Aikamoiset paineet – niin ostavilla yrityksillä, briiffien kanssa hikoilevilla media-, mainos- sekä pr-toimistoilla kuin tarjouspyyntöjen ja Googlen välissä tasapainoilevilla julkaisijoillakin.

Sisällöistä ja niiden tekemisestä puhutaan nyt kaikkialla. On kuitenkin syytä muistaa, että sisällöt itsessään eivät vielä takaa tuloksia yrityksen liiketoiminnalle. Todellisen tuloksen tekee palvelukokemukseensa tyytyväinen kuluttaja – kampanjan toimiessa juuri oikealla hetkellä ja tavalla hyödynnettynä operatiivisena työkaluna.

Mediaympäristö ratkaisee sisällön arvon

Palvelukokemus syntyy, kun kuluttaja saa positiivisen ja tarpeisiinsa vastaavan kokemuksen juuri oikealla hetkellä, itselleen sopivassa mediaympäristössä ja tavalla, joka hänelle parhaiten sopii. Sisällön arvoa ei toisin sanoen ratkaise luova idea tai sisällöntuotantoon käytetty budjetti vaan se, onko mainostajan viesti muotoiltu ja jaeltu kohderyhmän käyttö- ja kulutustottumuksiin sopivalla tavalla.

Tuotteen ominaisuuksista kertova mainosteksti ei ole palvelua. Sen sijaan on kyettävä kertomaan, millaisia ratkaisuja tuote tai palvelu tarjoaa kuluttajan elämään tai kaivattuun muutokseen. Muutoksen tarve vaihtelee tietysti esimerkiksi demografisten tekijöiden mukaan, mutta yhtä suuri merkitys on sisällön kohtaamishetkellä: Milloin kuluttaja kohtaa sisältösi, ja kuinka sisältösi kohtaa kuluttajan?

 

"Millaisia ratkaisuja tuote tai palvelu tarjoaa kuluttajan elämään tai kaivattuun muutokseen?"

 

Kyse on nimittäin aina lopulta kontekstista; mediaympäristön ehdoilla suunnitelluista ja toteutetuista sisällöistä. Esimerkiksi deskarikäyttöön suunniteltu lukujuttu – oli se kuinka hyvää sisältöä tahansa – ei pääse oikeuksiinsa mobiilissa, jossa käyttökokemus on aivan erilainen. Jos vaikkapa karttapalveluja tarjoavalle sivustolle, jonka kävijöistä merkittävä osa tulee mobiililaitteilla, tuotetaan informatiivinen artikkeli, se saattaa näyttää analytiikan valossa epäonnistuneelta. Sen sijaan pieni, oletettuun mediaympäristöön suunniteltu ja nopeasti ratkaisuja tarjoava nosto todennäköisesti palvelisi kävijää tässä tilanteessa paremmin.

 

Kuluttaja odottaa saavansa brändilupauksen mukaista sisältöä

Brändit kohderyhmineen ovat erilaisia. Kampanjan budjetti on sitä viisaammin käytetty, mitä tarkemmin kampanjassa käytettävät mediat sekä niiden yleisöjen päivittäinen mediankäyttö ja sisällönkuluttaminen on huomioitu kattoidean jalkauttamisessa.

 

"Mikäli kaupallinen viesti on muotoiltu kanavan ehdoilla, tukee se paremmin myös mainostajan liiketoiminnallisia tavoitteita."

 

Kun kuluttaja valitsee median ja mahdollisen laitteen siellä vierailuun, olettaa hän saavansa omaa aikaansa (ja rahaansa) vastaan median brändilupauksen mukaista sisältöä. Mikäli kaupallinen viesti on muotoiltu kanavan ehdoilla, tukee se paremmin myös mainostajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Ja kun kuluttaja kohtaa kampanjan sisältöä uudelleen toisessa kanavassa – jälleen henkilökohtaiset odotukset ja mediankäyttö huomioiden – rakentuu uusi kuluttajasuhde, joka myös konvertoituu todennäköisemmin.

Asiakassuhteen ja sitoutumisen taustalla ei ole tuolloin useaan paikkaan monistettu sisältö ja mahdollisimman iso peitto, vaan relevanttien prospektien toiveisiin vastannut monikanavainen palvelumuotoilu. Siis asiakkaan kaipaama muutos, jonka mainostava taho toteutti.

Millaisen muutoksen te haluatte tarjota?

Natiivimainonta

Picture of Elli Mäkilä

Elli Mäkilä

elli.makila@otava.fi

Natiivimainonta