Älä keksi pyörää uudelleen – kuratoimalla vanhasta uutta

Kierrätys pelastaa maailman ja vanhasta saa kuratoimalla sisältömarkkinoinnissakin uutta, jos tietää mitä tekee. Kuratointi ei korvaa uutta, itse tehtyä sisältöä, mutta on oiva lisä sisältömarkkinoinnin keinovalikoimaan.

Sisältöjen kuratointi (content curating) on englannista käännetty termi, joka on löytänyt tiensä myös suomalaiseen sisältömarkkinointislangiin. Termiin on markkinointimaailmaa seuraava saattanut törmätä viime aikoina entistä useammin.

Kuratointi saattaa olla ennalta tuttu termi taidemuseoista. Myös naistenlehdissä ja muotiblogeissa puhutaan vaatekaapin kuratoinnista.

Wikipedian mukaan kuratointi tarkoittaa sisällön keräilyä uudeksi sisältöyksiköksi. Kuratointia voidaan kutsua myös suodattamiseksi tai harkituksi keräilyksi, sillä se antaa yleisölle mahdollisuuden saada sisällöstä irti uutta merkitystä. Kuraattori siten myös luo uutta sisältöä, joiden avulla jo olemassa oleva sisältö saa uudenlaista valoa.

Kyse on siis uuden kontekstin luomisesta olemassa olevalle.

Hyvä esimerkki uudelleenkonseptoinnista on vaikkapa Taidevandalismi-sometili, jossa postataan kuvia vanhoista taideteoksista, joihin on lisätty kommenttipuhekuplat. Vanhaan luodaan uusi konteksti ja näkökulma niin että syntyy uusi, hauska ja ironinen sisältö.

Samankaltaisesta, vaikkakin ei ehkä niin huumoripitoisesta, asiasta on kyse sisältömarkkinoinnissakin.

Kuratoinnilla vastataan yleisön tiedon tarpeeseen tarjoamalla sille mahdollisimman relevanttia jo olemassa olevaa sisältöä uudelleen koottuna, luokiteltuna tai kommentoituna ja lisättynä jollakin uudella tai ajankohtaisella kulmalla.

Kuratointia on myös tiettyyn aiheeklusteriin liittyvien verkkosisältöjen kokoaminen ns. pillar pagelle.

Tärkeää on myös ymmärtää kuratoinnin ja plagioinnin ero, alkuperäiset lähteet täytyy tietenkin merkitä ja kunnia antaa sille, kenelle kunnia kuuluu.

Kuratoinnista, kuten kaikesta muustakin, on valtavasti tietoa saatavilla ja oppaita olemassa.

Sisältömarkkinoinnissa kuratoinnin pointtina on tarjota omalle yleisölle hyödyllistä tietoa, jota se ei ehdi itse etsiä tai jonka pariin se ei muuten löydä.

💎 Kuratointi ei korvaa uutta, itse tehtyä sisältöä, mutta on oiva lisä sisältömarkkinoinnin keinovalikoimaan: Oikein tehtynä kuratointi auttaa vahvistamaan yrityksesi roolia puheenaiheiden herättäjänä ja asiantuntijana ja saa yleisösi palaamaan viestisi pariin.

Kannattaa muistaa, että oman, uniikin äänen löytäminen netin ja somen valtavaan sisältövirtaan vaatii aikaa käydä sisältöä läpi, luovuutta ja hyviä istumalihaksia.

Ensimmäinen askel sisältöjen kuratoinnissa onkin sen miettiminen, mikä on minun yleisölleni tärkeä aihe, josta se haluaisi tietää lisää, mistä se hyötyisi ja mikä sitä viihdyttää.

Jos yrityksessä on sisältöstrategia tehty ja ostajapersoonat mietitty, on relevanttien puheenaiheiden ja sisältöjen löytyminen huomattavasti helpompaa.

 Sen jälkeen vain taivas on rajana. Hyvää löytöretkeilyä mielenkiintoisten sisältöjen maailmaan!

Lataa opas, joka auttaa sinut alkuun sisältöjen tekemisessä.