Viisi syytä, miksi yritys tarvitsee vahvan oman median

Onnistunut oma media vahvistaa olemassa olevia asiakassuhteita, luo uusia ja saa aikaan toimintaa. Siksi yhä useampi yritys rakentaa ostetun median rinnalle vahvaa omaa mediaa. Mutta millaista kilpailuetua oma media yritykselle tuo? Mitä se tarkoittaa resurssi- ja osaamismielessä?

Oma media on arvokas lisä yrityksen markkinoinnin työkalupakkiin. Miksi? Lue viisi erinomaista syytä alta. 

Viisi syytä, miksi jokainen yritys tarvitsee vahvan oman median: 

1 - Digitalisaatio on tehnyt siitä mahdollista

Digitaalinen murros on demokratisoinut yritykset. Enää ei vaadita pääomia ryhtyä mediaksi, vaan pienikin yritys voi saavuttaa globaalin näkyvyyden. Koskaan aikaisemmin ei ole ollut näin helppoa ja taloudellisesti järkevää luoda yritykselle omaa mediaa.

Myös kuluttajat ovat tottuneet sisältöjen käyttöön ja saatavuuteen: Oletamme, että meillä on koko ajan pääsy juuri sen tiedon äärelle, mikä  meitä sillä hetkellä kiinnostaa. Tästä johtuen sisältöjä on tarjolla jo niin paljon, että vain ne, jotka tekevät strategialähtöisesti, voivat onnistua.

2 - Oma media luo kilpailuetua

Liiketoiminnalle oman median hyöty tulee kilpailuedun saamisesta. Moni yritys toimii markkinoilla, jossa tuotteet, palvelu, saatavuus ja hinnat ovat hyvin samanlaisia. Kun tunnetaan asiakaskunta tarpeeksi hyvin, yrityksen ostopolkua voidaan varustaa erilaisilla sisällöillä, jotka puhuttelevat asiakasta suoraan ja kuljettavat häntä  ostopolulla eteenpäin. 

Tämä ei estä tekemästä samaan aikaan muita normaaleja markkinointitoimenpiteitä.

3 - Rakennat yrityksellesi yleisön - ja saat siitä dataa

Omaan mediaan tulisi suhtautua yhtenä yrityksen palvelukanavista. Sisällöillä palveleminen tarkoittaa sitä, että kun yritys tekee sisältöjä aidosti yleisön tarpeisiin, siitä tulee hyödyllinen ja asiakkaat alkavat hakeutua yrityksen oman median sisältöjen pariin.

Näin syntyy aluksi palvelusuhde, mutta kun yritys jatkaa sisällöillä palvelua johdonmukaisesti ja tarpeeksi pitkään, palvelusuhde kääntyy ennemmin tai myöhemmin kaupalliseksi suhteeksi.

Tätä on hyvin vaikeaa tehdä ilman omaa mediaa.

Ja kun yrityksen oman median ympärille syntyy yleisö, se saa käyttöönsä entistä enemmän dataa kohderyhmistään ja siitä, mikä heitä kiinnostaa. Tätä kannattaa hyödyntää myös sisältöjen suunnittelussa ja kohdentamisessa.

4 - Koko yritys hyötyy oman median sisällöistä

Oma media ei ole ainoastaan asiakassuhteiden hoitoa, vaan myös erinomainen sisäinen työkalu: Kerran hyvin suunniteltua ja tuotettua sisältöä kannattaa käyttää hyödyksi yrityksen kaikissa osissa: viestinnässä, markkinoinnissa, myynnissä ja asiakaspalvelussa. Oma media auttaa myös sanoittamaan, miksi yritys on ylipäätään olemassa. Näin ollen koko henkilöstö pystyy tukeutumaan omaan mediaan ja viestimään yhtenäistä viestiä myös omiin verkostoihinsa.

5 - Olet arvokkaampi kumppani

Viimeisimpänä mutta ei suinkaan vähäisimpänä: vahva oma media säteilee väistämättä myös ympäristöönsä. Kaikki yritykset ovat osa taloudellista ekosysteemiä. Se, joka pystyy tuottamaan sinne hyvää sisältöä, on kumppanina myös arvokkaampi.

Parhaimmillaan kumppanisi kiinnostuvat myös rakentamastasi yleisöstä, jolloin oma media lopettaa olemasta pelkkä markkinointikulu.

Lopuksi:

Onnistunut sisältömarkkinointi vahvistaa olemassa olevia asiakassuhteita, luo uusia ja saa aikaan toimintaa. Siksi yhä useampi yritys rakentaa ostetun median rinnalle vahvaa omaa mediaa. Jotta yritys voi ryhtyä mediaksi, sen on myös toimittava kuten media. Tämä vaatii strategiaa, osaamista ja resursseja – eli myös johdon sitoutumista.

Kysy yrityksesi johdolta seuraavat kysymykset:

👉 Riittävätkö nykyiset kilpailuetumme?

👉 Pääsemmekö tavoitteisiin nykyisillä markkinointiviestinnän toimilla?

👉 Voisimmeko palvella asiakkaitamme entistä paremmin sisältöjen avulla?

👉 Olemmeko koskaan ajatelleet itseämme mediana?

Oman median rakentaminen vie aikaa ja rahaa sekä vaatii runsaasti kärsivällisyyttä. Kaikkea ei onneksi tarvitse tehdä itse, maailma on täynnä päteviä ja ammattitaitoisia kumppaneita.

Olemme koonneet konkreettisia vinkkejä helpottamaan yhteistyökumppanin valintaa. Tutustu ja lataa Kumppaninvalintaopas:

Näin valitset oman median kumppanin