Hakukoneoptimointi - 10 myyttiä

Hakukoneoptimointi on strategista toimintaa, joka tukee liiketoimintaa ja brändityötä. Siihen kuuluu tulosten seuraaminen ja työn jatkuva kehittäminen.

Hakukoneissa hakoteillä? Asiakkaiden ja kollegoiden kysymyksiin vastaamaan tottunut web-analyytikko Mari Matikainen murtaa yleisiä hakukoneoptimoinnin harhakäsityksiä.

Myytti 1: Hakukoneoptimointi on avainsanojen lisäämistä artikkeliin.Helpolla pääsee, kun lisää avainsanan perusmuodossa otsikkoihin ja ingressiin.

Väärin. Avainsanat ovat vain yksi osa hakukoneoptimointia. Lisäksi dataohjautuvan sisällöntuotannon pitäisi lähteä liikkeelle siitä, että tiedämme, mitä kohderyymämme hakee hakukoneesta. Sisältöä tulisikin tuottaa siis vastaamaan kohderyhmän hakukoneelle esittämiin tarpeisiin. 

Hakukoneoptimointi on kuitenkin paljon muutakin kuin toimenpiteet, joita yksittäisellä sisältösivulla tai edes koko sivustolla voi tehdä. Siihen liittyy myös esimerkiksi se, miten hyvin verkkosisältösi vastaa hakukoneen käyttäjän tiedontarpeeseen, kuinka paljon ulkopuoliset tahot ovat tehneet linkityksiä verkkosivullesi, kuinka nopea sivustosi on ja kuinka sivustovierailijasi ovat sillä käyttäytyneet.

Nain-saat-hakukoneista-tehokkaan-oman-median

Myytti 2: Hakukoneoptimointi on helppo tehdä juttuihin jälkeen päin.

Väärin. Hyvä hakukoneoptimointi ei ole päälle liimattua, vaan se on tekemisen tapa ja asenne. Hakukoneoptimointi lähtee verkkosivun toimivuudesta ja luotettavuudesta, ja päättyy yksittäisen sisällön strategisesti käytettyihin avainsanoihin.

Kaiken sisällöntuotannon pohjalla tulisi olla kaikkia sisällön tuotantoon liittyviä elementtejä ohjaava sisältöstrategia – oli tekstin julkaisualusta ensisijaisesti verkkosivu, printti tai vaikka yrityksen oma intranet.

Myytti 3: En ole tehnyt vielä hakukoneoptimointia, mutta se kannattaa aloittaa heti.

Oikein, mutta älä lähde soitellen sotaan. Kannattaa miettiä, mitä hakukoneoptimoinnilla halutaan saavuttaa. Ensin on määriteltävä tavoitteet, joita hakukoneoptimoinnilla pyritään saavuttamaan, sekä mittarit, joilla hakukoneoptimoinnin onnistumista voidaan mitata ja siten kehittää.

Puolihuolimaton hakukoneoptimointi tai avainsanojen mielivaltainen roiskiminen sisältöjen joukkoon harvemmin johtaa haluttuun lopputulokseen.

Myytti 4: Kaikki sisältö, jonka verkkoon tuottaa, pitää hakukoneoptimoida.

Väärin. Vaikka hakukoneoptimointi toimii monilla, se ei välttämättä sovi kaikille toimialoille ja yrityksille; kaikki eivät halua, että heidän yrityksestään löydetään tietoja. SEO on vain yksi tapa palvella yleisöä ja luoda mielikuvia, joten kannattaa ottaa selvää, mihin juuri sinun yrityksesi kannattaa panostaa ja mikä toimii sinun toimialallasi.

Myytti 5: Hakukoneoptimoinnin onnistumisen mittaa kasvava kassavirta.

Osittain väärin. On tärkeää, että sisällöille on asetettu konkreettiset tavoitteet, joiden pohjalta sisällöntuotantoa ja hakukoneoptimointia voidaan kehittää.

Hakukoneoptimoinnin onnistumista kannattaa kuitenkin mitata sille asetetuilla mittareilla, joita voivat olla esimerkiksi hakukoneesta tulevan liikenteen määrä, sijoitus tavoitellulla hakusanalla ja hakukoneesta tulevien henkilöiden käyttäytyminen sivustolla.

Hakukoneoptimoinnilla voidaan pyrkiä vaikuttamaan liikevaihtoon. Kannattaa silti miettiä, olisiko esimerkiksi jokin sivuliikenteeseen liittyvä tavoite helpommin mitattavissa, sillä hakukoneoptimointi on kauas tulevaisuuteen suuntaavaa työtä.

Hakukoneoptimoinnin toimivuutta kannattaakin testata rauhassa, ja sisällöille tulee antaa riittävästi aikaa, ainakin puolisen vuotta, saavuttaa asetetut tavoitteet.

Jos tavoitteena ovat pikavoitot, kannattaa miettiä, olisiko esimerkiksi maksettu hakukonenäkyvyys (Search Engine Marketing, SEM) tai somemainonta hyvä ratkaisu. Pidemmällä aikajänteellä myös hakukoneoptimoiduilla sisällöillä voidaan saavuttaa merkittäviä, jopa kassavirtaan vaikuttavia tuloksia.

Kassavirta voi siis olla yksi suuren kuvan tavoite, jota kohti edetään järjestelmällisesti, tarvittaessa sisältökumppanin kanssa. Rohkea sisältökumppani auttaa yritystäsi konkretisoimaan tavoitteet ja pääsemään niihin – sekä uskaltaa tuoda korkealentoisen tavoitteen maan pinnalle.

Myytti 6: Hakukoneoptimointi on kustannustehokasta markkinointia.

Oikein. Hakukoneoptimoinnissa maksaa lähinnä sisältöammattilaisten työaika. Vaikka hakukoneoptimointi tuottaa joitakin kustannuksia, hakukoneoptimoidussa sisällössä itse julkaisualusta tai orgaaninen näkyvyys ei maksa.

Hakukoneoptimointi onkin tehokasta, sillä sen avulla potentiaalinen asiakas löytää tietoa juuri silloin, kun on tekemässä hankintapäätöstä tai tarvitsee tuotetta tai palvelua.

Kun tavoitekohderyhmän tarpeet on kartoitettu ja sisällöt tehdään strategisesti sekä oikeita avainsanoja hyödyntäen, on mahdollista päästä esiin esimerkiksi Googlen ensimmäiselle hakutulossivulle.

Myytti 7: Nykyaikainen sisältökumppani tietää ennakkoon, millaista hakukoneoptimointia tarvitsen. 

Oikein ja väärin. Sisältökumppani tarvitsee toimintansa tueksi tietoa asiakkaan tavoitteista, asiakkaista ja tuotteista. Määrittelette yhdessä tavoitteet, ja kumppani auttaa siinä, miten niihin päästään.

Ethän sinäkään tilaa vaatturilta mittatilaustyönä tehtyä vaatekappaletta, vaan kerrot, että haluat häihisi sopivan saketin. 

Näin valitset oman median kumppanin

Myytti 8: Huolelliseen hakukoneoptimointiin käytetty aika maksaa itsensä takaisin.

Oikein. Kalleinta sisältöä on sellainen, jota kukaan ei lue (tai katso tai kuuntele).

Hakukoneoptimoinnin ansiosta sisältö on löydettävissä silloin, kun potentiaalinen asiakkaasi hakee tietoa ja on altis ostopäätökselle. Jos esimerkiksi potentiaalinen asiakkaasi googlaa “miesten puvut”, hakukone tulkitsee, että hän haluaa ostaa miesten puvun.

Vaatturiliikkeellesi hakukone sen sijaan antaa mahdollisuuden erottua kilpailijoista ja rakentaa yrityskuvaa luotettavilla ja korkealaatuisilla sisällöillä.

Myytti 9: Minä itse päätän, millä haluan tulla löydetyksi.

Väärin. Sisältöjä pitäisi kirjoittaa ja hakukoneoptimoida potentiaalisen (ja olemassa olevan) asiakkaan kannalta kiinnostavasta kulmasta, ei kertoa vain itsestä.

Hakisitko itse esimerkiksi “Miesten puku häät” vai “Osta hääsakettisi meiltä”?

Edellytys hakukoneoptimoinnin onnistumiselle on se, että tutustut yleisösi tarpeisiin ja vastaat niihin.

Myytti 10: Jos juttu ei syöttämisestä seuraavalla viikolla ole saavuttanut klikkausmäärätavoitetta, SEo on epäonnistunutta ja juttua pitää muuttaa.

Väärin. Vielä muutama vuosi sitten riitti, että sisältöön lisäsi avainsanan sinne, toisen tänne, ja sillä nousi hakutulosten kärkeen. Tutkimusten mukaan kuitenkin vain 6 % julkaistusta sisällöstä pääsee nykyisin ensimmäisen vuotensa aikana hakutulosten ensimmäiselle sivulle. 

Googlen algoritmi muuttuu jatkuvasti, joten sisältöstrategian on muotouduttava kehityksen mukana. Hakukoneoptimoinnin kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, joka vaatii muuntautumiskykyä ja halua oppia virheistä.

Hakukoneoptimointi- eli SEO-myytit mursi Otavamedia OMAn analyytikko ja SEO-spesialisti Mari Matikainen. Jos kaipaat lisää myytinmurtamista tai haluat muuten vain keskustella siitä, ota yhteyttä Mariin.

Haluatko jatkaa keskustelua

Picture of Selja Tiilikainen

Selja Tiilikainen

Kirjoittaja Selja Tiilikainen on kielitieteilijä, joka puhuu hakukonetta mielellään kollegojen kanssa, mutta jättää ohjelmointikielet osaavampien käsiin.

selja.tiilikainen@otava.fi

 

 

Oma media SEO Mediakäyttö