7 vinkkiä: näin tunnistat osaavan sisältömarkkinoinnin kumppanin

Sisältömarkkinoinnin ostaminen on jatkuvassa muutoksessa. Toimijoiden osaamisessa on myös erilaisia painotuksia. Jollakulla on syvä osaaminen sisältöstrategioissa tai vaikuttajaviestinnässä, toinen on someguru, kolmas liikkuvan kuvan ekspertti. Kuinka tästä joukosta löytää itselleen sopivimman sisältömarkkinoinnin kumppanin, ja mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota valintaa tehdessään?

Sisältömarkkinointi on tämän päivän kuuma peruna, ja yhä useampi yritys onkin jo havahtunut oman median tarpeellisuuteen. Sen myötä myös markkinat pullistelevat erilaisista sisältömarkkinoinnin palveluntarjoajista.

Sisältömarkkinoinnin kumppania etsivällä on edessään vaikea valinta: valitsenko useamman toimijan, jotka ovat omalla alueellaan ansioituneita vai ryhdynkö yhteistyöhön yhden kanssa, joka hallitsee kaikki tuottamisen alueet? Oman lisämausteensa tilanteeseen tuo jatkuva teknologinen kehitys: viime vuoden ”hot topic” on tänä vuonna jo ”old news”.

Yksi asia kuitenkin pysyy: vaikka markkinointiteknologioiden ja sisältöjen jakelun hinta menee alaspäin, niin sisältömarkkinointiin tarvitaan edelleen sekä luovuutta että panostusta. Ilmaista tietoa on saatavilla paljon ja kaiken datavyöryn keskellä vaatii taitoa nähdä olennainen ja tiivistää se timanttisesti omalle kohderyhmälle.

Kuinka osaavan sisältömarkkinoinnin kumppanin sitten voisi tunnistaa? Kirjoitimme avuksesi 7 kohdan muistilistan, josta voit helposti tarkistaa potentiaalisen yhteistyökumppanin pätevyyden.

7 vinkkiä sisältömarkkinoinnin kumppanin valintaan

Sisältömarkkinoinnin ja oman median starttaaminen vaatii tietoa, taitoa ja näkemystä. Näin tunnistat hyvän kumppanin sekä vältät pettymykset sisällöntuotannon suhteen:

1. Onko sisältömarkkinoinnin kumppanisi fokus omassa mediassa?

Kumppaniehdokkaita valittaessa kannattaa selvittää hallitseeko mahdollinen kumppanisi oman median kannalta olennaiset asiat. Katsotaanko asioita kokonaisuutena, kaikkia osa-alueita huomioiden?

Kampanjamuotoinen sisällöntuotantokin kannattaa miettiä aina osaksi oman median kokonaisuutta, sillä muusta viestinnästä tai markkinoinnista irrallinen toiminta johtaa harvoin hyviin tuloksiin. Lähteekö kumppani liikkeelle tavoitteiden valitsemisesta, joiden toteutumista mitataan ja seurataan aktiivisesti? Jatkuva kehittyminen on tehokkaan oman median elinehto.

Onko kumppanillasi näkemystä siitä, miten kohderyhmät tavoitetaan? Hyvin tehty sisältömarkkinointi tukee asiointipolkua ja yrityksen brändinrakennus- ja liiketoimintatavoitteita.

Onko sisältömarkkinoinnin kumppanisi kriittinen sen suhteen, että jokainen julkaistava sisältö on aidosti laadukas? Kymmenen hyvää sisältöä on aina parempi kuin 100 heikkoa.

Hallitseeko kumppani sisältöjen koko ketjun? On olennaista tietää, osataanko vaikkapa videon yhteyteen tehdä jakelusuunnitelma sekä kaikki sisällöt siihen liittyen – esimerkiksi sosiaalisen median julkaisut tai artikkelit.

2. Osaako – ja haluaako – kumppani omaksua alan kuin alan?

Analyyttinen ja ammattimainen ote sisältömarkkinoinnin tekemiseen ja perehtyminen asiakkaan edustamaan alaan on ensiarvoisen tärkeää hyvälle sisältömarkkinoinnin kumppanille. Kysy kumppaniehdokkailta, miten he ottavat uuden asiakkuuden, alan tai projektin haltuunsa – miten yhteistyö siis käytännössä aloitetaan?

Kunnon kumppani ei lähde yhteistyöhön täytenä untuvikkona vaan analysoi tilanteen syvällisesti: tutkii yrityksesi ja kilpailijasi nykytilanteen ja historian, sekä perehtyy alan kansainväliseen ja kotimaiseen tilanteeseen. Kannattaa myös kysyä, millä tavoin kumppani seuraa alaasi ja siihen liittyviä uutisia jatkossa, yhteistyön jo ollessa käynnissä.

3. Onko sisältömarkkinoinnin kumppanin oma tuotantoprosessi kunnossa?

Jos kumppaniehdokkaan oma tuotantoprosessi on kunnossa, siitä osataan kertoa mahdollisimman tarkasti: mitä tehdään, milloin, miten ja minkä vuoksi. On tärkeää sopia heti alkuun, mikä on kumppanin rooli ja vastuu ja mikä yrityksen. Työkalut ja aikataulutus kannattaa listata mahdollisimman yksityiskohtaisella tasolla.

Kannattaa myös muistaa, että sisältömarkkinoinnin tuotantoprosessi on erilainen kuin yksittäisen ostetun median kampanjan. Suurin ero on siinä, että oman median sisältöjen tulee kestää aikaa, kun taas ostetun median sisällöt ovat luonteeltaan taktisempia. Sen vuoksi omassa mediassa asioita kokeillaan rohkeasti, etsitään parhaita ratkaisuja ja onnistumisia ja epäonnistumisia seurataan tarkasti.

Vaadi sisältömarkkinoinnin kumppanilta näyttöä oman median tuottamisesta. Hyvässä yhteistyössä kumppanilta on lupa odottaa optimaalisten ratkaisujen hakemista eli tehokkaimpia toteutustapoja sekä kustannusten ja ajan säästöä.

4.Onko kumppanilla kompetenssia ja näkemystä eri sisällöistä ja niiden toteutustavoista?

Sisältömarkkinoinnin tekijöiden tasoa voi arvioida työnäytteiden perusteella. Pyydä nähtäville caseja ja referenssejä myös sellaisista toteutuksista, joissa hallitaan isoja kokonaisuuksia, niin näet miten heillä on tapana toimia.

Esittääkö kumppani näkemyksiä vai tuleeko ennemminkin hiljaa perässä? Hyvä kumppani osaa selkeästi suositella parhaita toteutustapoja tai viedä ideoita ihan uudelle tasolle. Hyvä kumppani myös tietää missä mennään media- ja markkinointialalla sekä Suomessa että maailmalla.

5. Onko kumppani asiantunteva ja sparraushenkinen?

Sisältömarkkinoinnin kumppania valittaessa kannattaa myös miettiä, onko ehdokkailla kykyä tarjota asiantuntija-apua. Voiko heidän edustajansa ottaa mukaan sparraajaksi muiden yhteistyökumppanien kanssa pidettäviin palavereihin? Hahmottavatko he oman roolin suhteessa muuhun yrityksen toimintaan ja yhteistyökumppaneihin?

Selvin tuntomerkki hyvästä kumppanista on proaktiivinen ote. Hyvä kumppani haastaa ja kirittää entistä parempiin tuloksiin. Hyvään kumppanuuteen kuuluu myös avoimuus ja rehellisyys: kumppanin tulee kertoa, jos jotain kampanjaa tai kokonaisuutta ei kannata toteuttaa - vaikka se tarkoittaisikin vähemmän kassavirtaa heille.

Kannattaa lähteä liikkeelle alusta alkaen avoimella asenteella – sitä paremmat tulokset, mitä avoimempi kumppanuus. Miten sparraushenkisyyttä voi sitten testata? Tunnet oman liiketoimintasi, mutta et tiedä, mitä tahdot? Sano se suoraan ja katso millaista sparrausta kumppani tarjoaa. Hyvä kumppani myös kehittää toimintaansa jatkuvasti palautteen pohjalta ja siksi keskusteluyhteyteen kannattaa panostaa.

6. Onko sisältömarkkinoinnin kumppanilla raportointi ja mittaus kunnossa?

Analyysityökalujen hallinta on olennaisen tärkeää ja siksi kannattaa kysyä, miten tavoitteiden toteutumisesta mitataan ja miten niistä raportoidaan. Entä mitä saaduilla tuloksilla tehdään?

Kaikki oman median parissa tehty työ menee hukkaan, jos niiden aikaansaamaa vaikutusta ei seurata ja seuraavia askelia valita saadun tiedon pohjalta. Verkkoanalytiikka ei ole automaattisesti autuaaksi tekevä asia, vaan täytyy osata valita mitä mitataan ja miksi. On tärkeää myös tuntea muutkin vaikuttavuuden mittaamisen tavat ja etsiä niistä tavoitteita parhaiten palvelevat.

7. Sujuuko kumppanilta sekä oma että ostettu media?

Omien sisältöjen markkinointi eri kanavissa ja eri keinoilla on olennaista oman median tekemisessä, jotta kohderyhmät tavoitetaan tehokkaasti ja saadaan ohjattua eteenpäin asiointipolulla. Kykeneekö kumppani ylittämään oman, ostetun ja ansaitun median siilot?

Tavoitellaanko sisältömarkkinoinnilla suurinta mahdollista vaikuttavuutta? Oman median tekemisessä on tärkeää puhutella kohderyhmiä heitä kiinnostavien aihepiirien kautta. On tärkeää myös pohtia miten oman median tekeminen näyttäytyy suhteessa yrityksen muuhun markkinointiin tai viestintään.

Tehokkaalla tarjouspyynnöllä kohti tuloksellista sisältömarkkinoinnin kumppanuutta

Toivottavasti tämä artikkeli auttaa sinua sisältömarkkinoinnin kumppanin valinnassa!

Jos kaipaat vielä vinkkejä siihen, kuinka tehdä timanttinen tarjouspyyntö potentiaalisille sisältömarkkinoinnin osaajille, lataa alta Kumppaninvalintaoppaamme kokonaisuudessaan:

Näin valitset oman median kumppanin