Sisältö­markkinointia kestävällä tavalla 2020-luvulla – mitä se tarkoittaa?

EU:n tiukan tietosuoja-asetuksen (GDPR) tullessa voimaan 25. toukokuuta, on keskustelu Suomessakin ollut vilkasta datan eettisestä käytöstä. Oman sisältömarkkinoinnin strategia kanavavalintoja myöten kannattaakin miettiä eettisesti kestävillä, kohderyhmän oikeuksia kunnioittavilla perusteilla.  

Facebook on ollut jo jonkin aikaa erityistarkkailun alla etenkin Jenkeissä. Mark Zuckerbergin tuntikausia kestänyt grillaus kongressin kuultavana aiheutti monet naurunpyrskähdykset someasiantuntijoiden piirissä, osoittivathan monet iäkkäämpien senaattoreiden kysymykset, että he eivät olleet lainkaan perillä nykyteknologiasta. Silti tapaus oli merkittävä virstanpylväs somen ja koko digitalisaation kehityksessä: nyt on noteerattu, miten valtava vaikutus sosiaalisen median kanavilla on koko yhteiskunnan kehitykseen. Facebook ei ole enää ollut vähään aikaan teknologiayritys, kuten se haluaa itsensä esittää, eikä myöskään vain globaali mediayhtiö, vaan sen vaikutusvalta on yltänyt jo vähintään valtiomahdin tasolle. Viimeisimmän tilaston perusteella käyttäjiä on kuukausittain 2,2 miljardia.

Cambridge Analytica toimi Facebookin käyttäjäehtoja selvästi rikkovasti, mutta miten voimme olla jatkossa varmoja siitä, että tapaus ei uusiudu, kun sekä datan että sen hyödyntäjien määrä vain moninkertaistuu koko ajan? Vastikään Facebook ilmoitti heikentävänsä EU:n ulkopuolella, Afrikassa, Aasiassa, Australiassa ja Etelä-Amerikassa asuvien käyttäjien tietosuojaa. Voinee siis olettaa, että yrityksen tahtotila on jatkossakin pyrkiä vahvasti minimoimaan ansaintamalliaan mutkistavaa säätelyä.

EU:n tiukan tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) tullessa voimaan 25. toukokuuta myös soveltamisen osalta, on keskustelu Suomessakin ollut vilkasta datan eettisestä käytöstä. Tämä on todella hyvä asia, sillä data todella on uusi öljy ja sitä aivan varmasti voidaan käyttää tulevaisuudessa tavoilla, joita emme välttämättä osaa vielä lainkaan kuvitella. Siksi datan hyödyntämiselle on asetettava rajat ajoissa, nyt, ennen kuin kehitys on mennyt liian pitkälle pysäyttää. On myös erittäin tärkeää pyrkiä estämään globaalien datamonopolien syntyminen, jo pelkästään päätösvallan ja elinkeinoelämän rattaiden pitämiseksi pystyssä kotimaassa jatkossakin.

Kuluttajat aktivoituvat suojelemaan omaa dataansa

Miten sitten sisältömarkkinoijien, yritysten ja organisaatioiden tulisi ottaa datan eettinen käyttö huomioon omassa sisältömarkkinoinnissaan? Suuntaushan on koko ajan entistä tarkempaan kohderyhmien profilointiin ja sisältöjen tarjoamiseen käyttäjän tarpeet syvällisesti tuntien. EU:n sisällä GDPR:n ehtojen noudattaminen kovien sanktioiden uhalla luo selkeät raamit ja vankan peruskiven kaikelle tekemiselle. Mutta kun data virtaa EU:n sisältä vaikkapa Facebookin kaltaisen globaalin jättiläisen algoritmien pureksittavaksi, voimmeko olla täysin varmoja kaikkien käyttöehtojen täyttymisestä? Varsinkaan kun nuo algoritmit kehittyvät koko ajan entistä tarkemmiksi ja kokonaisvaltaisemmin käyttäjänsä tunteviksi muun muassa viestinvaihtoa, ostokäyttäytymistä, ammatillisia intressejä, parisuhdetilannetta ja uskonnollista vakaumusta myöten? Varmaan jopa alusasujen väri on helposti jäljitettävissä käyttäjäprofiilista ja yhdistettävissä kasvotunnistukseen niin haluttaessa. Eettisyys tässä yhteydessä tarkoittaa futuristi Gerd Leonhardia lainatakseni erityisesti sen arviointia, mihin kaikkeen dataa saatetaan olla valmiita hyödyntämään, nyt ja parinkymmenen vuoden säteellä.

Uskon, että kuluttajat havahtuvat pikkuhiljaa oman perusoikeuteensa, itseään koskevan datan tarkempaan suojeluun. Pian he alkavat vaatia ponnekkaammin tietoonsa myös datan alkuperää: miten ja miksi heille suunnataan tietynlaista markkinointia ja sisältöjä. Mihin dataan entistä tarkemmaksi käyvä profilointi perustuu ja kuka tuota dataa kerää, ylläpitää ja hallinnoi? Oman sisältömarkkinoinnin strategia, kanavavalintoja myöten, kannattaa siis miettiä eettisesti kestävillä, kohderyhmän oikeuksia kunnioittavilla perusteilla.  

Omassa mediassa sinä päätät, miten dataa käytetään

Omassa mediassa päätät ja tiedät tarkasti itse, miten kohderyhmäsi dataa kerätään, säilytetään ja mihin sitä hyödynnetään. Sijoitus omaan mediaan on sijoitus paitsi oman liiketoiminnan tavoitteiden vahvaan edistämiseen, myös sitoumus toteuttaa tätä eettisesti kestävällä tavalla. Tärkeää on myös yhteistyö luotettavien, läpinäkyvästi toimivien ostetun median kumppaneiden kanssa. Sellaisten, jonka kanssa voit kokoontua vaikka vain rennosti nenäkkäin kahvikupin äärellä setvimään moninaisia data-asioita.

Turvaa siis selustasi sisältömarkkinoinnin suhteen jo nyt, sillä 2020-luvulle siirryttäessä data, tekoäly ja automaatio tuovat epäilemättä aivan riittävästi muitakin liiketoiminnan mullistuksia ja päänvaivaa mukanaan.

5 syytä, miksi yritys tarvitsee vahvan oman median

Picture of Anna Haikarainen

Anna Haikarainen

anna.haikarainen@otava.fi

Kirjoittaja on digitalisaation eri kulmia tarkkaan tutkiva sisältömarkkinoija ja yhteiskuntatieteilijä, joka haluaa edistää digitaalista transformaatiota ihmistä kunnioittavalla tavalla.